En omlægning af grænsekontrollen fra d.12. maj er en sejr for den frie bevægelighed og virksomhederne i Sønderjylland. Løftet om, at Danmarks største transportkorridor nu får smidigere afvikling, er tiltrængt. Arbejdskraftens frie bevægelighed og godstransporten har haft strenge kår med grænsekontrollen, hvor man ikke har kunnet forudsige om det tog ti minutter eller to timer at krydse grænsen.

”Derfor er det med stor glæde, at vi har modtaget beskeden fra Regeringen om, at den nu vil gøre det lettere for person- og godstransport at krydse grænsen”, lyder det fra Claus Schmidt, direktør i Udviklingsråd Sønderjylland.

Grænsen mod Tyskland – Porten til Europa – er den største transportkorridor, og spiller en afgørende rolle for den samlede danske økonomi. Betydningen skal ses i lyset af, at 2/3 af den danske industri- og landbrugsproduktion foregår i Vestdanmark, og at landene i Centraleuropa med Tyskland i spidsen er blandt de vigtigste samhandelspartnere.

”Det er et vigtigt skridt for den fortsatte vækst i Sønderjylland og samhandelen. Vi ser frem til at pendlere og godstransport kan passere grænsen på nye og effektive måder. Og at Regeringen nu tilføjer droner, nummerpladegenkendelse, baglandspatruljer og andre mere tidsbesparende tiltag til grænsekontrollen”, siger Claus Schmidt.

Ca. 70 procent af den samlede biltrafik til og fra Danmark går over grænsen, og en smidigere overfart ved grænsen kommer også turismeerhvervet til gode. 68 procent af alle overnatninger med udenlandske gæster i Danmark foregår nemlig i Vestdanmark.

Yderligere oplysninger:

Claus Schmidt, Direktør, Udviklingsråd Sønderjylland – mob. 29 68 50 76