Grøn omstilling af transportsektoren, sådan kommer vi i gang

nov 9, 2018

Invitation til temamøde og workshop

Grøn omstilling af transportsektoren, sådan kommer vi i gang

Dato: 6. december 2018
Sted: Grænsehallerne, Harkærvej 13, 6340 Kruså

Padborg Transportcenter, UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Business Aabenraa og Transportens Innovationsnetværk (TINV) inviterer til temamøde og workshop med fokus på grøn omstilling af transport og logistik – sådan kommer vi i gang.

Med Paris aftalen fra 2015 har verdens lederes i fællesskab lagt rammerne for en fælles og forpligtende global klimaindsats frem mod 2050. I Danmark fremlagde regeringen i oktober måned et klima- og luftudspil ”Sammen om en grønnere indsats”. I forordet anføres:

”Danmark har gennem årtier sat nye standarder med vores indsats for klima og miljø. Vi er altid gået til udfordringen på det grønne område med en tro på, at vi kan løse dem – ikke alene, men sammen med andre lande. Danmark skal også i fremtiden være i front og præge udviklingen i Europa og globalt. Som grønt foregangsland kan vi inspirere til handling”

Frem til 2030 skal CO2 udledningen fra transport reduceres med 40 procent. Tilsvarende udspil er udarbejdet i de øvrige europæiske lande.

Det var også i 2015, at verdens lederes i regi af FN i fælleskab fastlagde og besluttede FNs 17 verdensmål, som frem til 2030 skal sætte en fælles kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Der er god sammenhæng mellem Parisaftalens mål og de 17 verdensmål.

Formål og udbytte

Målet med dagen er at give deltagerne et overblik over rammerne for den grønne omstilling, at give inspiration til arbejdet hjemme i virksomheden og at præsentere konkrete værktøj, som kan anvendes i arbejdet. Dagen vil byde på oplæg med virkelighedsnære cases, og deltagerne vil i en workshop arbejde med at kortlægge vigtige prioriter for den grønne omstilling i transport og logistik.

  • Hvad er målene for klodens klima i Paris aftalen – og hvad skal der til, for at målet kan nås?
  • Hvad betyder FNs verdensmål for din virksomhed?
  • Hvilke konkrete krav kan min virksomhed blive mødt med i de kommende år, når det gælder miljø, klima og bæredygtighed?
  • Hvordan kan jeg i min virksomhed arbejde for bæredygtighed og samtidigt sikre fortsat udvikling af min forretning?
  • Hvordan kan jeg tilrettelægge mit arbejde med grøn omstilling i virksomheden?

Hvem skal deltage

  • Virksomheder og organisationer inden for transport- og logistikbranchen
  • Leverandører af teknologi og rådgivning i forhold til transport og logistik
  • Undervisere og forskere, som arbejder med transport og logistik
  • Medarbejdere i offentlig administration og erhvervsudvikling
Mere information: Lars Dagnæs, faglig koordinator TINV (lars@dagnaes.com)

Tilmelding senest fredag den 30. november via linket her: https://bit.ly/2zBRb7q

>> Hent Programmet her >> Tilmelding her Det er gratis at deltage i netværksmødet, men tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig her senest den 30. november 2018. Der er maksimalt plads til 70, som fordeles efter først til mølle princippet.

For yderligere information, kontakt faglig koordinator Lars Dagnæs, TINV, lars@dagnaes.com