Mere kvalificeret arbejdskraft til grøn omstilling

dec 12, 2023

Vi er en del af et stort EU projekt “Kvalificeret arbejdskraft til Fyrtårn 2”, hvor vi arbejder for at skaffe arbejdskraft til den grønne omstilling. Sammen sætter vi Sydjyllands unikke styrkepositioner i spil, og vores del drejer sig om at få udviklet forskellige kompetencer og hjælpe virksomhederne.

Vi sætter ind med løsninger og er med til at ændre uddannelser, sikrer international rekruttering af specialister, gennemfører uddannelsesforløb, øger optaget på erhvervsuddannelserne, giver HR-sparring og sætter skub i både efter- og videreuddannelse hos virksomhederne. Det er et kæmpe projekt, men sammen står vi stærkt. I dag havde vi møde i kommunikations- og projektgruppen, og vi er allerede godt på vej. Den grønne omstilling i Sydjylland er i gang.

#partofabrightfuture#EUinmyregion