HAB Bolig i Haderslev starter proces om at blive en bæredygtig boligorganisation

aug 31, 2020

Onsdag den 19. august blev der afviklet en workshop i HAB’s selskabslokaler i Varbergparken i Haderslev, hvor fokus var på FNs Verdensmål og fremtidens bæredygtige boligorganisation.

Workshoppen var tilrettelagt af UdviklingsRåd Sønderjylland og udgjorde startskuddet på HABs bæredygtige omstilling. Blandt deltagerne var repræsentanter fra bestyrelsen, ledelsen, afdelingerne, service- og det tekniske personale, som var inviteret med for at bidrage med viden og erfaring til de udfordringer HAB står over for i det daglige. Resultaterne fra workshoppen skal være med til at danne grundlag for HABs fremtidige aktiviteter og fokusområder.

HAB består af ca. 2400 boliger, og danner ramme om mange menneskers hjem i Haderslev kommune. Derfor er det også en god platform for at bidrage til den nødvendige omstilling og derigennem tage et ansvar.

 ”Vi har gennem de seneste år oplevet en stigende udfordring omkring miljø, genbrug og affald, men har ikke rigtig kunnet finde den holdbare og bæredygtige vej. Derfor er jeg på HAB´s vegne rigtig glad for, at vi sammen med URS har fået startet en proces under paraplyen med FN´s verdensmål, så vi meget bredt kan begynde rejsen mod vores mål, og det vi gerne vil stå for – nemlig at være en bæredygtig og energi- og ressourceeffektiv boligorganisation”, siger Christian Skovfoged, direktør i HAB.

HAB har gennem længere tid haft et ønske om at bidrage mere til den bæredygtige dagsorden, særligt FN’s Verdensmål. Samtidig har URS med afsæt i strategien Grøn Landsdel 2030 en stor interesse i at teste hvordan virksomheder kan arbejde med verdensmålene og dermed få en bedre forståelse for hvad bæredygtighed betyder for fremtiden, til gavn for andre virksomheder i Sønderjylland.

I forbindelse med vedtagelsen af FN’s Verdensmål, har samtlige landes regeringer forpligtet sig på at nå nogle mål. For at nå målene vil der blive stillet nye krav, regler og forventninger til virksomheder og organisationer, og derfor er der god mening i at begynde at kigge indad allerede nu. FN’s verdensmål er også kommet på dagsordenen i flere kommuner, fx har man i flere af de sønderjyske kommuner heriblandt Haderslev, brugt verdensmålene aktivt som platform for udvikling af planer og strategier.

Vil du vide mere om URS’ arbejde med FN’s Verdensmål og strategien Grøn Landsdel 2030, så kontakt gerne Jesper Fuglsang på jf@soenderjylland.dk.