Infrastrukturforhandlingerne står for døren

mar 1, 2021

Inden for kort tid begynder forhandlingerne om en grøn mobilitetsplan og den fremtidige infrastruktur i Danmark. Det vil sætte retning for den infrastrukturelle udvikling i hele Danmark de næste mange år.

URS har over lang tid arbejdet for at fremme vores ønsker til den kommende aftale og har i dag skrevet til Transportministeren, Folketingets transportudvalg og folketingsmedlemmerne valgt i Sydjylland, for at tydeliggøre de sønderjyske prioriteter, som er:

– Etablering af dobbelt jernbanespor mellem Padborg og Tinglev på de sidste 12 km enkeltspor på det europæiske TEN-T net. Læs mere her.
– Etablering af Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev Nord. Læs mere her.
– Igangsætning af statslig forundersøgelse af en fast Als-Fyn forbindelse. Læs mere her.
– En afklaring af en vestlig parallel vejforbindelse til grænsen. For eksempel i form af en genberegning af den statslige undersøgelse fra år 2012.

Brevet kan læses her og visionsoplægget ‘Porten til Europa’ kan læses her.