Markedsafsøgning af konsulentbistand til Forprojekt Energieffektivt Fødevarerproduktion

dec 19, 2018

I forbindelse med Forprojekt til Energieffektiv Fødevareproduktion søger vi konsulentbistand til gennemførelse af projektet.

Periode: Januar – april 2019

Tilsagnsmodtager: UdviklingsRåd Sønderjylland

Projektpartnere: EUC Syd og Gråsten Landbrugsskole

Projektet er indstillet af Syddansk Vækstforum med støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.>> Hent udbudsmaterialet her <<

BAGGRUND OG FORMÅL

UdviklingsRåd Sønderjylland har modtaget tilsagn fra Syddansk Vækstforum om støtte til forprojektet ”Energieffektiv Fødevareproduktion” i perioden 1. november 2018 til 1. april 2019. Projektpartnerne er UdviklingsRåd Sønderjylland, Gråsten Landbrugsskole og EUC Syd.

Forprojektet har til formål at indsamle viden og indsigter fra landbruget om potentielle indsatsområder der kan reducere landbrugets energiforbrug (øge energieffektiviteten) i produktionen via ledelse og adfærdsændringer.

Den viden skal efterfølgende danne grundlaget for, hvorvidt der er et potentiale i landbruget for gennemførelse af informationskampagner samt udvikling af nye eller tilpassede uddannelses- og kompetenceforløb målrettet landbruget.

Forprojektet skal resultere i en række anbefalinger til indsatsområder for informationskampagner, uddannelses- og kompetenceforløb. Der skal endvidere udarbejdes en business case der synliggør hvorvidt der er potentiale for energireduktion i landbruget.

Konsulentbistanden er grundlaget for den viden projektpartnerne skal arbejde videre med i forhold til udarbejdelse af konkrete initiativer.