Onsdag den 14. september mødtes uddannelses- og forskningsminister med sønderjysk erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Her drøftede de, hvordan man sammen kan styrke adgangen til kvalificeret arbejdskraft i Sønderjylland.

(Flere billeder nederst)

Flere unge skal tilvælge Sønderjylland. Det var et af hovedpointerne, da sønderjysk erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og politikere var samlet til topledermøde i Tønder for at finde løsninger på, hvordan man kan skabe vækst og velfærd i Sønderjylland i fremtiden.

Sammen med uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen blev det drøftet, hvordan man i fællesskab kan sikre, at landsdelen tiltrækker og uddanner den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Hvordan uddannelsesinstitutionerne kan tiltrække og uddanne de unge til erhvervslivets behov og bidrage til, at virksomhederne kan indfri det udviklings- og vækstpotentiale, de har. En særdeles vigtig diskussion, mener Jesper Arkil, der er formand for Udviklingsråd Sønderjylland og bestyrelsesformand i entreprenørvirksomheden Arkil Holding A/S i Haderslev.

”Sønderjylland er en landsdel, der er tung på erhverv indenfor energiteknologi, grøn omstilling, logistik og fødevarer. Det er sektorer med enorme vækstpotentialer, der er afhængige af, at arbejdskraft har lyst til at bosætte sig her, og at vi selv uddanner en kvalificeret arbejdsstyrke. Dette er en grundforudsætning for, at virksomhederne indfrier deres potentiale og ønsker at være til stede i Sønderjylland. Det har aldrig været mere relevant end nu, så jeg er meget glad for, at vi fik taget drøftelsen, og vi har fået nogle gode bidrag til, hvordan vi kan arbejde med en løsning”, siger Jesper Arkil.

Både lokale i alle aldre og unge udenbys skal bringes i spil

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen havde forud for topledermødet indviet den nye datamatikeruddannelse i Tønder. Han lod deltagerne vide, at han arbejder for, at der kommer flere relevante uddannelser til landsdelen, men at der skal arbejdes for, at der er studerende til dem. Her var han og formand for 3F Als, Marita Geinitz, enige om, at der også skal tiltrækkes studerende blandt voksne, der ønsker at videreuddanne eller omskole sig. Og det er netop nødvendigt at tænke bredt, når vigtige sønderjyske uddannelser skal fyldes op, mener Erik Lauritzen, der er borgmester i Sønderborg Kommune og næstformand i Udviklingsråd Sønderjylland.

”Vi kan ikke tiltrække unge, som Århus og København kan, men vi har nogle dygtige engagerede mennesker hernede i alle aldre, som vi hjertens gerne vil bringe i spil til at bidrage til en kvalificeret arbejdsstyrke gennem uddannelse og eventuelt omskoling. Når det er sagt, er det også vigtigt, at vi giver de unge, der har forladt landsdelen for at uddanne sig, lyst til at vende retur – enten efter endt uddannelse eller til videreuddannelse. Derfor var det meget inspirerende for os alle at høre Ph.d. Forsker Eva Mærsk fortælle om, hvilke tiltrækningsindsatser, der virker”, fortæller Erik Lauritzen.

Ph.d.Eva Mærsk kunne fortælle deltagerne, at mens ressourcer ofte er spildt, når de bliver investeret i fastholdelse, så er de godt givet ud, hvis de bliver investeret i at holde linjen varm til de unge, mens de er under uddannelse i andre byer. Også SAAB Danmark havde gode erfaringer at dele med deltagerne. Her fortalte Martina Christensen Siemer, der er HR Manager i SAAB Danmark, at de hos SAAB sørger for at have et tæt samarbejde med uddannelserne, opbygge en relation med de studerende og give en god opstart, når de er rekrutteret. Og kommer de fra et andet område, arbejdes der for, at de kan få en mentor eller en mentorfamilie i lokalområdet, fortæller Martina Christensen Siemer.

 

Topledermødet blev afholdt på Campus Tønder den 14. september 2022

Kontakt: Direktør Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland, mobil 29 68 50 76