Ny praktikant hos UdviklingsRåd Sønderjylland

mar 6, 2017

Ny praktikant hos UdviklingsRåd Sønderjylland

UdviklingsRåd Sønderjylland har det sidste 1 ½ år varetaget pilotprojektet Partnerliv i de fire sønderjyske kommuner. Et projekt der skal sikre en god modtagelse og fastholdelse af medfølgende partnere/ ægtefæller i landsdelen. Initiativet koordinerer og synliggør de mange muligheder, der eksisterer for en medfølgende partner til at finde fodfæste via et job, frivilligt arbejde eller via sparring til at optimere mulighederne for at komme i job.

Én af flere muligheder for kandidaterne er et 13 ugers praktikforløb hos en virksomhed – privat eller offentlig. Hovedformålet er her at få kendskab til den danske arbejdskultur, forbedre danskkundskaberne, afprøve de teoretiske som praktisk erfaringer fra hjemlandet -og selvfølgelig at gøre sig interessant for den virksomhed der står for praktikken, eller en virksomhed i samme branche.

UdviklingsRåd Sønderjylland har nu besluttet, at tage sin egen medicin fra projekt Partnerliv ved at indgå i en praktikaftale med én af de mange spændende kandidater fra Projekt Partnerliv.

Beáta Orosz tiltræder som praktikant hos Udviklingsråd Sønderjylland, fra begyndelsen af marts, og 13 uger frem. Beáta kommer fra Ungarn med en universitetsuddannelse som Adult Educational Management og et speciale med et europæisk perspektiv, baseret på European Studies.

Herefter har hun haft job hos Økonomiministeriet i hjemlandet, samt været koordinator for Det Nationale Arbejdsmarkedskontor i Budapest. Her har hun været med til at udvikle en universel kvalifikationsoversigt, som fungerer på tværs af de statslige institutioner.

Hun, og hendes mand er flyttet til Sønderjylland med deres to børn, fordi hendes mand har fået job om overlæge her i landsdelen.

Beáta vil indgå i eksisterende projekter hos URS og bistå med de kompetencer hun besidder, qua sin uddannelse samt praktiske erfaring indenfor projektudvikling. Ydermere vil hun især kunne bidrage til Projekt Partnerliv, hvor hendes egne erfaringer med at være tilflytter til landsdelen, vil kunne bidrage positivt ift. at optimere projektet fremadrettet.

Vi hos UdviklingsRåd Sønderjylland, glæder os til at tage imod Beáta og byde hende velkommen til en spændende praktik med nye og lærerige udfordringer.

Ønsker du viden eller adgang til spændende og velkvalificeret arbejdskraft med en mulighed for at få en kandidat i 13 ugers gratis praktik, er du velkommen til at kontakte vores projektleder Tina Hansen Petersen på tlf. 40343666 eller pr. thp@soenderjylland.dk