Nyhedsbrev fra URS | Juni 2017

jun 23, 2017

Kære virksomhed og samarbejdspartner.
I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om, hvordan URS gennem forskellige projekter og arrangementer arbejder med at løfte to af vores strategiske fokusområder: Adgang til arbejdskraft og Fødevareudvikling.”]Nyhedsbrev fra URS | Juni 2017

Vejlederdagen 2017 byggede bro mellem virksomheder og vejledere

50 uddannelsesvejledere og 20 virksomheder fik værdifuld viden og nye relationer med hjem, da de deltog i ”Vejlederdagen 2017” den 13. juni i Haderslev.

Arrangementets formål var at styrke kontakten mellem virksomheder og vejledere fra grundskole og ungdomsuddannelserne på tværs af Sønderjylland. Til gavn for virksomhedernes rekruttering og de unges karriere- og uddannelsesvalg. Arrangørerne bag ”Vejlederdagen 2017” er URS, de fire Ungdommens Uddannelsescentre fra Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder. Arrangementet støttes økonomisk af DI og CO Industris Regionale industripolitiske Udvalg i Sønderjylland.

Skal uddannelsesvejlederne i Sønderjylland også kende mere til din virksomhed? Kontakt direktør Claus Schmidt.

Partnerliv har skaffet 26 ægtefæller i job og uddannelse

Når familier flytter til Sønderjylland på grund af job og karriere, er det afgørende, at hele familien hurtigt falder godt til i landsdelen. Ellers er der stor risiko for, at de flytter videre – hvilket både går ud over virksomhederne, væksten og tilflytningen i Sønderjylland. En af de vigtigste faktorer for hurtig integration af jobtilflytterfamilier er job til den medflyttende ægtefælle.

I projektet ”Partnerliv” har URS vejledt og hjulpet 55 danske/internationale ægtefæller, der alle er selvforsørgende og dermed ikke i kontakt med andre tiltag, der findes på arbejdsmarkedsområdet. URS har fået 26 af de 55 ægtefæller i job eller uddannelse. Yderligere 8 ægtefæller har været i praktik.

Har din virksomhed ansat en jobtilflytter, hvis partner eller ægtefælle også gerne skulle have et job og et godt liv i Sønderjylland? Kontakt projektleder Tina Hansen Petersen.

Få del i EU-midler til fødevareudvikling

I projekt ”Spirende fødevareoplevelser” kan landsdelens fødevarevirksomheder få adgang til kontante udviklingsmidler fra EU. Senest har et sønderjysk hotel fået bevilget 170.000 kr. i støtte til et udviklingsforløb. I projekt ”Spirende fødevareoplevelser” har URS indtil videre gennemført afklaringsforløb med 12 af landsdelens fødevarevirksomheder, hvoraf 6 efterfølgende har fået tildelt i alt knap 1. mio. kr. i udviklingsstøtte fra EU.

Skal din virksomhed også have del i EU’s støttemidler til fødevareudvikling? Kontakt projektkonsulent Jesper Fuglsang.

Invitation til fødevarearrangement

Få ny viden om B2B afsætning og produktionskrav for fødevareproducenter den 26. juni 2017, kl. 15-18 hos EUC SYD i Aabenraa, se vedhæftede invitation eller dette link; https://www.soenderjylland.dk/Fødevarer-og-Landbrug-1022.aspx

Sønderjyske fødevarer skal endnu mere ud over rampen

I starten af juni gennemførte URS et udviklingsmøde med det sønderjyske fødevarenetværk, ”Sønderjyske Fristelser”, Destination Sønderjylland, de fire sønderjyske kommuner og sønderjyske erhvervsråd. Der var fra alle parters side et ønske om at styrke samarbejdet – særligt på omkostningstunge kampagner og fødevarefremstød i og udenfor landsdelen.

URS-støtte til lokale fødevareuddannelser

URS støtter aktuelt EUC SYD og IBC i deres arbejde med at udvikle deres fødevarerelaterede uddannelser.

URS Årsdag 2017

Sæt kryds i kalenderen fredag den 27. oktober kl. 09.00-13.00. Her afholder URS vores årlige netværksarrangement med spændende oplæg og uddeling af BHJ Fondens Initiativpris. Det foregår på ECCO Center i Tønder. Mere information følger.

Nye medarbejdere i URS sekretariatet

I URS-sekretariatet har vi ansat to nye medarbejdere blandt 80 velkvalificerede ansøgere fra hele Danmark

  • Cand. Scient. Techn. Raymond Ortiz er ansat i en fuldtidsstilling som projektmedarbejder. Raymond bor i Sønderborg og er tilflytter fra København, hvor han blev færdiguddannet fra Aalborg Universitet i 2015 med speciale i Værdikæder og innovationsledelse.
  • Cand. Mag Beata Orosz er ansat i en deltidsstilling som projektmedarbejder. Beata bor i Sønderborg og er tilflytter fra Budapest i Ungarn, hvor hun senest har arbejdet med udvikling af uddannelser og analyser i statslige ministerier og styrelser.

Med venlig hilsen

Claus Schmidt

Direktør