”Porten til Europa” kræver bedre infrastruktur.

sep 5, 2019

Vi er meget enige med Transportminister Benny Engelbrecht i, at ”Syd- og Sønderjylland fortjener en bred aftale om fremtidens infrastruktur. Og det skal være en aftale der rækker 10 år frem om nye motorveje, jernbaner og broer”.

Vi undrer os faktisk over, at der endnu ikke er lavet en bred politisk aftale om infrastrukturudviklingen i Syd- og Sønderjylland. Skiftende danske regeringer har bestemt haft muligheden for det i den seneste årrække.

For med Danmarks suverænt største adgangsveje til de europæiske markeder og globale havne er Syd- og Sønderjylland ”Porten til Europa”. Nogle af Danmarks største produktionsvirksomheder, eksport- og turismeerhverv samt arbejdsmarkedet er dagligt afhængige af de veje og jernbaner, der forbinder Danmark med de nordeuropæiske markeder og havne videre ud i verden. Det der i daglig tale også kaldes Jyllandskorridoren. Og den er der pres på.

Over landegrænsen i Sønderjylland passerer langt størstedelen af de ca. 90.000 køretøjer der dagligt kører ind og ud af Danmark. Og specielt lastbiltransporten over grænsen vokser hurtigere end den indenlandske godstransport. Udviklingen afspejler den øgede samhandel og turisme, som vi alle i hele Danmark nyder godt af.

Vi anerkender, at der er gjort rigtig meget i Danmark for at øge kapaciteten på de nuværende veje og jernbaner. Fx at bruge nødspor og etablere smallere vejbaner i myldretid. Samt helt relevant kapacitetsudbygning på vejene omkring de største bycentre i Danmark. Men de fleste tiltag viser jo, at virkeligheden – specielt på vejene – har givet Danmark et efterslæb på ny kapacitet. På baneområdet har vi stadig til gode at se en øget attraktivitet til trods for, at der er foretaget mange investeringer.

Derfor er det på tide at få lavet en bred politisk aftale om fremtidens infrastruktur. En aftale med fokus på fremkommelighed, et Danmark i balance samt en øget grøn omstilling. Det vil give klare rammebetingelser, som virksomhederne kan indrette deres investeringer efter.

I en ny infrastrukturaftale bør der indgå følgende elementer:

Dobbeltsporet i landsdelen skal færdiggøres, så flaskehalsen ud i Europa bliver elimineret og den danske jernbanetransport kan blive mere grøn.

Der skal sættes gang i opførelsen af en ny midtjysk motorvej, der ender i Haderslev Nord.

Der skal igangsættes en VVM-undersøgelse af en fast forbindelse Als-Fyn.

På lidt længere sigt skal politikerne undersøge potentialet og linjeføringen for en forlængelse af parallelvejen i Jyllandskorridoren, fra den kommende nye midtjyske motorvej og videre syd på til grænsen. Baggrundsviden – kort fra side 4 i URS notat ”Porten til Europa”, jan 2019, se www.soenderjylland.dk/infrastruktur