Pressemeddelelse: Ny formand og næstformand i UdviklingsRåd Sønderjylland

feb 24, 2022

Jesper Arkil, Adm. Direktør for Arkil Holding A/S, blev på URS’ generalforsamling den 22. februar 2022 valgt som ny formand, og Erik Lauritzen, Borgmester i Sønderborg, blev valgt som ny næstformand for foreningen UdviklingsRåd Sønderjylland (URS).

”Udviklingsråd Sønderjylland har gode og meningsfyldte mærkesager, som fortjener behørig opmærksomhed og opbakning. Det omfatter såvel lokal uddannelse, beskæftigelse og produktion som den grønne omstilling og fremtidig infrastruktur. I en tid, hvor meget er i forandring, er der et stort behov for at fremme samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunerne, koncentrere indsatsen og derved gøre en indsats for at rykke Sønderjylland længere frem på den landspolitiske dagsorden. Det skal være til gavn for vores egn, og det er jeg glad for, sammen med de sønderjyske borgmestre og andre gode kræfter i URS, at få lov til at sætte mit præg på.”, siger Adm. Direktør Jesper Arkil, Arkil Holding A/S.

Der har også været et grundlæggende ønske om at sikre rotation på formandsposten i URS, samt en bred geografisk repræsentation for at understøtte det fælles ønske om et styrket sønderjysk samarbejde. Som en konsekvens heraf, træder Direktør for Naturmælk, Leif Friis Jørgensen tilbage som formand for URS.

”Jeg har været utrolig glad for at være formand for UdviklingsRåd Sønderjylland og jeg ser med stolthed tilbage på en lang række vigtige resultater, som har været med til styrke Sønderjylland og spille landsdelen på banen i nationale sammenhænge”, siger afgående formand, Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk.

På generalforsamlingen blev Adm. Direktør Tommy Seeberg, Hydro Precision Tubing Europe og Borgmester Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune begge valgt ind i foreningens forretningsudvalg.

Yderligere oplysninger:

Formand, Adm. Direktør Jesper Arkil, Arkil Holding A/S, mobil 20 66 93 08
Næstformand, Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune, mobil 27 90 02 06
Direktør Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), mobil 29 68 50 76

www.soenderjylland.dk