Sønderjylland anbefaler Tønder

Fælles opfordring til skatteministeren fra de sønderjyske borgmestre og URS om at placere flere arbejdspladser på skattecentret i Tønder.
De fire sønderjyske borgmestre og UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) anbefaler i fællesskab, at Tønder bliver tilgodeset, når SKAT skal styrkes med flere arbejdspladser.

Anbefalingen er sendt til skatteminister Karsten Lauritzen i et fælles brev fra borgmestrene

Thomas Andresen, Aabenraa,
Erik Lauritzen, Sønderborg,
H.P. Geil, Haderslev, og
Henrik Frandsen, Tønder,
samt URS-formanden, direktør Leif Friis Jørgensen.

Borgmestrene og URS-formanden begrunder deres forslag med, at det eksisterende skattecenter på den tidligere kaserne i Tønder har et stærkt fagligt miljø og er i stand til at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer. Der peges også på, at den tidligere kasernebygning rummer velegnede, ledige lokaler, og at hele landsdelen har fokus på ægtefællers jobmuligheder.

– Jeg er naturligvis glad for, at vores gode naboer støtter os. Det giver større vægt, når vi stårsammen og taler med én stemme i landsdelen, siger borgmester Henrik Frandsen.

Han ser det fælles sønderjyske initiativ om de nye arbejdspladser hos SKAT som endnu et godt eksempel på sønderjysk samarbejde og sammenhold.

– Det er glædeligt, at vi er i stand til at kigge ud over egne kommunegrænser og bakke hinanden op i fællesskabets og helhedens interesse. Det er en stor styrke for landsdelen, siger Henrik Frandsen.

I brevet til skatteministeren hedder det videre om forslaget:

”Helt konkret blev SKAT i Tønder udbygget i foråret, og der er gode erfaringer med at rekruttere medarbejdere med de helt rigtige kompetencer til SKAT. Udvikling af kvalitet i opgaveløsningen forudsætter et stærkt fagligt miljø, og det findes allerede hos SKAT i Tønder. Samtidig har eksistensen af et attraktivt fagligt miljø en gunstig virkning på rekrutteringsmulighederne.I øvrigt skal det fremhæves, at rekrutteringsgrundlaget ved placering af yderligere arbejdspladser i Skattecenter Tønder er dækket ind fra hele Sønderjylland med byerne Tønder,Aabenraa, Sønderborg og Haderslev som et sammenhængende arbejdsmarkedsområde. Her er pendling på tværs af kommunegrænserne og over grænsen til Tyskland helt naturlig.”