Sønderjylland - Porten til Europa

Fælles indsats omkring infrastrukturen i Sønderjylland. 

UdviklingsRåd Sønderjylland ligger i et brev til Infrastrukturkommisionen op til at der skabes klare langsigtede statslige prioriteringer på infrastrukturområdet og at Sønderjylland heri indtænkes som et led i et større internationalt perspektiv.

Læs brevet til infrastrukturkommisionen her (pdf)

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Claus Schmidt på 29685076