Spadestik til Bionergi anlæg er taget – Tillykke Sønderjylland!

sep 22, 2014

Spadestik til Bionergi anlæg er taget – Tillykke Sønderjylland!

Så blev spaden stukket i jorden i Tønder til et bioanlæg til en halv milliard kroner!

For UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er det et eksempel på hvorledes URS over en årrække har bidraget på de indre linier og med EU projektmidler, for at gøde jorden for 2-3 kommende bioanlæg i Sønderjylland.

På tilsvarende vis har de sønderjyske landboorganisationer, virksomhedsfonde, kommuner og andre bakket op med det sigte at få gang i bioenergien i Sønderjylland.

I regi af UdviklingsRåd Sønderjylland har der i perioden 2005 til 2009 været meget fokus på at tilvejebringe grundlaget for en bioethanol produktion i det sønderjyske med afsæt i den daværende forening Bioenergipark Tønder (BET). Her skulle biogassen blot supplere som processenergi på den primære bioethanol produktion.

I år 2009 sker der et skifte – også i Tønder – til udelukkende at fokusere på biogas. Forinden var det dog lykkedes URS med flere at få gennemtrumfet tvungen iblanding af ethanol (5.75%) til fordel for lignende anlæg som BET.

Fra 2009 havde URS fokus på at styrke etableringen af 2-3 biogas anlæg i det sønderjyske, bla. gennem løbende dialog med folketingspolitikere og en klar og fælles opbakning fra de fire sønderjyske borgmestre.

URS var derudover tovholder og igangsætter af en række syddanske bioenergi projekter der opnåede støtte fra Syddansk Vækstforum.

Først i form af netværket “den spirende bioenergiklynge” i hele Region Syddanmark, og senere i forbindelse med en konkret kortlægning af biomassegrundlaget for et kommende bioenergianlæg i Tønder. I sidstnævnte projekt var partnerne BET, URS og SDU Esbjerg, og andre opgaver blev udført af Ålborg Universitet Esbjerg samt Sønderjysk Landboforening.

BET fik en bevilling på 75% af det ansøgte beløb på kr. 843.188. Og projektet blev gennemført og var en vigtig brik i at få styr på biomassegrundlaget til fordel for et biogasanlæg i Tønder.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]