Syddansk Vækstforum styrker samarbejdet med UdviklingsRåd Sønderjylland 

sep 13, 2017

Syddansk Vækstforum styrker samarbejdet med UdviklingsRåd Sønderjylland om energi- og produktionsteknologi, fødevareområdet og logistik.

Det sker med indgåelse af et erhvervspartnerskab, som skal være med til at skabe fælles retning for større indsatser frem til 2019.

Syddansk Vækstforum og UdviklingsRåd Sønderjylland har en fælles interesse i at styrke Sønderjylland som et regionalt centrum for vækst og gavne virksomhedernes vilkår for vækst.

Ud over et styrket samarbejde om de tre sønderjyske styrkepositioner har erhvervspartnerskabet også fokus på et tæt samarbejde om etableringen af det nye Center for Industriel Elektronik i Sønderborg. Det skal være med til at skaffe landsdelen den kvalificerede arbejdskraft, der er en forudsætning for fortsat vækst indenfor energi- og produktionsteknologi.

Der vil også blive arbejdet på at udnytte erhvervsmæssige potentialer i forbindelse med etablering af Aeronautical Center of Exellence – Denmark (ACE) i Vojens med fokus på flyvedligeholdelse. Desuden arbejdes der på en udbygning af det grænseoverskridende erhvervssamarbejde.

UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt- privat partnerskab og arbejder for at styrke og udvikle landsdelens erhvervsklynger, rammebetingelser og relationer.

Når Syddansk Vækstforum indgår erhvervspartnerskaber, sker det for at skabe øget sammenhæng og koordinering af indsatserne inden for erhvervsfremme.

Yderligere informationer: Direktør Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), mobil 29685076