Uddannelsessamarbejdet ”eCampus” sætter turbo på opkvalificering

jan 11, 2021

Mange offentlige og private virksomheder har løbende behov for at medarbejdere opkvalificeres. En række efter- og videreuddannelsesinstitutioner og UdviklingsRåd Sønderjylland har derfor valgt, i regi af uddannelsessamarbejdet eCampus, at gå sammen, for at gøre det nemmere for erhvervslivet.

”Virksomheder skal nemt og enkelt have vejledning samt adgang til de rigtige opkvalificeringsforløb, uden at de skal bruge mange timer på at finde ud af, om det er placeret på det ene eller andet uddannelsessted. Det er kort sagt i alle interesse, at vi samarbejder om at hjælpe virksomhederne og deres ansatte,” udtaler Hans Lehmann, vicedirektør på EUC Syd.

eCampus samarbejdet, består i øjeblikket af IBC, EUC Syd, ErhvervsAkademi Sydvest, VUC Syd, UC SYD og UdviklingsRåd Sønderjylland. Her har uddannelsesinstitutionerne i et par år samarbejdet om erfaringsudveksling inkl. måden at tilgå undervisning på som fx e-learning, blended learning, sidemandsoplæring eller den traditionelle fysiske undervisning.

”Gennem eCampus samarbejdet kan vi gøre det nemmere for virksomhederne at tilgå det rette kompetencetilbud til en bred vifte af deres medarbejdere og jeg er meget glad for, at vi også på dette felt har et sønderjysk samarbejde, hvor vi arbejder til gavn for virksomhederne og ikke for at konkurrere om efter- og videreuddannelsesopgaverne,” udtaler Tina Hansen Petersen, chefkonsulent hos UdviklingsRåd Sønderjylland.

Efter- og videreuddannelsestilbuddene vil indledningsvis foregå med fokus på Statens ”Sporskifteordning”, hvor virksomheder indenfor en lang række udvalgte brancher kan få op til 120.000 kr. pr. medarbejder til faglig opkvalificering.

Se pjece om sporskifteordningen her.