UdviklingsRåd Sønderjylland hjælper Tønder Festival med at lande 170.000 DKK

dec 29, 2021

Efter Tønder Festival i sommers for andet år i træk måtte aflyse som følge af COVID-19, har festivalen haft behov for at skaffe supplerende finansiering og udviklingsmidler. Jesper Fuglsang fra URS har derfor igennem en periode ydet processtøtte og sparring til Tønder Festival omkring ansøgningen af midler fra Omstillingspuljen.

Omstillingspuljen er sat i verden for at hjælpe virksomheder med at omstille sig til den nye virkelighed, som pandemien betinger – og er særligt målrettet turisme- og oplevelsesbranchen.

Tønder Festival har et særligt behov for midler til kompetenceudvikling inden for crowd-management og event-safety for både festivalens lønnede personale og de 250 frivillige ledere. Det er vigtigt at styrke de frivillige lederes kompetencer, da de udgør en væsentlig ressource for, at festivalen kan gennemføres trygt og sikkert.

De 170.000 DKK som URS har medvirket til at hjemtage, skal derfor bruges på at styrke festivalens indsats indenfor bl.a. hygiejne-håndtering, pladsindretning, sikker og tryg publikumshåndtering.

”Vi er enormt glade for URS’ støtte, og de har spillet en væsentlig rolle ift. at sikre de 170.000, vi nu får fra Omstilllingspuljen. Med disse midler bliver det muligt for os at videreudvikle vores personale og frivilliges kompetencer i forhold til at møde de krav, som Corona nu nødvendiggør.”, udtaler en talsperson fra Tønder Festival.