UdviklingsRåd Sønderjylland styrker foreningen

mar 5, 2021

Pressemeddelelse

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) holdt onsdag generalforsamling og fortsatte foreningens retning mod en styrkelse af interessevaretagelsen for Sønderjylland. Det skete ved at etablere et egentligt forretningsudvalg, hvor det genvalgte formandskab med formand, Direktør for Naturmælk, Leif Friis Jørgensen, og næstformand, Borgmester Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, nu bliver suppleret af Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, og Adm. dir. i Arkil Holding A/S, Jesper Arkil.

”2020 har som for mange andre været et udfordrende år, alligevel står URS i dag stærkere og mere fokuseret. Den udvikling fortsatte vi med på generalforsamlingen og jeg glæder mig til samarbejdet i det nye forretningsudvalg. Dermed kan vi øge gennemslagskraften af foreningens arbejde på de væsentlige dagsordner der er i vores område inden for fx uddannelse, arbejdsmarked, infrastruktur, grøn omstilling,” udtaler formand Leif Friis Jørgensen.

Som nyvalgt medlem af forretningsudvalget ser Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen frem til arbejdet i URS.

”Jeg er utrolig glad for at blive en del af det nye forretningsudvalg i URS, for jeg ønsker at gøre en forskel for den sønderjyske udvikling og bidrage med mine erfaringer og viden. Jeg er også glad for at kunne bidrage til en god balance i URS i forhold til at URS skal repræsentere Sønderjylland bredt politisk og geografisk. Jeg glæder mig til at intensivere arbejdet med infrastruktur, hvor vi i URS arbejder for etablering af et dobbelt jernbanespor Tinglev-Padborg, ny midtjysk motorvej, en statslig undersøgelse af en fast Als-Fyn forbindelse samt en afklaring af en vestlig parallel vejforbindelse til grænsen. Derudover er det især vigtigt for mig,  at vi arbejder hårdt for den grønne omstilling, hvor vi har stærke erhvervskompetencer og viden at byde ind med fra det sønderjyske område. Så jeg glæder mig til at komme tættere på arbejdet,” udtalte Erik Lauritzen efter generalforsamlingen.

Det andet nye medlem af forretningsudvalget, Jesper Arkil, ser også frem til at bidrage til styrkelsen af URS.

”Erhvervsliv, uddannelse og den offentlige sektor skal arbejde endnu stærkere og effektivt sammen, for at vi kan blive ved med at være på forkant i det sønderjyske. Aktuelt har vi i URS sammen med alle sønderjyske ungdomsuddannelser sendt nogle budskaber til undervisningsministeren om de aktuelle behov for at kunne opretholde og udvikle vores ungdomsuddannelser. Det og meget andet glæder jeg mig til at bidrage endnu mere til, med mit virke i erhvervslivet og hvorfra jeg kan se behovet for at vi udvikler vores infrastruktur, får flere unge til at tage en erhvervsuddannelse og en række andre tiltag, der skal styrke vores område,” slutter Jesper Arkil.