Vejledere og virksomheder fik nye redskaber til at fange de unge

sep 27, 2018

Tirsdag den 25. september mødtes vejledere og HR-medarbejdere til Vejlederdag i Multikulturhuset i Sønderborg. Det er Udviklingsråd Sønderjylland og DI Sønderjylland, der sammen med CO Industri og de sønderjyske kommuners UU-centre arrangerer Vejlederdagen for at styrke brobygningen mellem landsdelens uddannelser og jobmuligheder.

– Der findes i dag hundredvis af uddannelser og jobfunktioner. Hvis en UU-vejleder skal kunne guide en ung bedst muligt i den rigtige karriereretning, kræver det, at vejlederen kan spotte, hvad den unge udviser passion og evner for. Men det kræver også, at UU-vejlederne har en opdateret viden om, hvad de specifikke muligheder er i vores landsdel. Omvendt har HR-medarbejderne i virksomhederne et stort behov for at vide, hvordan de unge tænker og agerer. Derfor giver det rigtig god synergi at bringe UU-vejledere og HR-folk sammen til sådan en årlig vejlederdag, siger formand for DI Sønderjylland, Erling Duus.

Flere af Vejlederdagens oplæg gik på, hvordan man konkret kan knytte skoleelever og virksomheder tættere til hinanden. For eksempel igennem forskellige tiltag som praktik, mentorordninger og virksomhedsadoption af skoleklasser.

Flere skal vælge erhvervsuddannelse

– Hvis vi skal have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og flere unge til at blive i Sønderjylland eller vende tilbage efter endt uddannelse, så er det vigtigt, at alle parter arbejder rigtig tæt sammen om at vejlede og oplyse de unge. Jo mere vi netværker og hjælper hinanden på kryds og tværs i Sønderjylland, des bedre kan vi guide de unge, siger leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Haderslev Kommune, Mads Pedersen.

For virksomhederne er det nødvendigt at hele tiden at vide, hvordan de unge tænker. Det fortæller Betina R. Hoeck, der er HR-chef hos IT- og televirksomheden ipnordic, der har deltaget i den årlige Vejlederdag flere gange.

– Vores branche udvikler sig hele tiden. Og det gør de unge også. Derfor er samarbejdet med UU’erne vigtigt. Hvad virker i forhold til de unge – hvad virker ikke? De unge generationer shopper mere mellem job. De er måske et par år i et job og så søger de videre. Når man som vores virksomhed har 12 procent elever, så er det altså vigtigt, at vi er spot on hele tiden, siger HR-chef, Betina R. Hoeck.