Velfærdsteknologi i Sønderjylland

nov 3, 2012

Velfærdsteknologi i Sønderjylland– Hvordan lykkes vi med det? 

Det var emnet på en stor konference på Ecco centret den 26. okt. 2012, hvor begreber og udfordringer blev diskuteret.
Online omsorg, home care, teleomsorg, telemedicin osv. Dansk velfærdsteknologi er som bekendt i verdensklasse. Interessen var også stor og tempoet højt, da mere end 100 kollegaer, specialister og beslutningstagere fra de sønderjyske kommuner, og rådgivere fra området samt repræsentanter fra erhvervslivet mødtes for at blive klogere og bidrage med idéer.  Konferencen bød både på høj aktuelle emner og involverende workshops.
Hvorfor?
Velfærds Danmark står foran store udfordringer i forhold til både de menneskelige og økonomiske ressourcer. Derfor er der behov for innovation. Inden for sundheds- og omsorgsområdet handler det helt konkret om at finde løsninger, hvor teknologien gør os bedre i stand til at servicere borgerne på afstand for at frigøre ressourcer.  Altså at borgerne opnår en langt større frihed og selvstændighed, når teknologien giver mulighed for, at de selv kan foretage flere opgaver hjemmefra via teknologien.
HØR INTERVIEW MED TINA HANSEN PETERSEN I DR SYD HER
Teknologi er nødvendigt
Teknologi til velfærden er ikke blot en oplagt mulighed, men også en bydende nødvendighed for at bevare og udvikle velfærden i Danmark. Vi imødeser en eksplosiv stigning i antallet af ældre – og et væsentligt fald i antallet af sundhedsfagligt ansatte, da en stor del heraf nærmer sig pensionsalderen.
Interessen var ikke uventet stor for emnet på den ene workshop, den der handlede om ’Fra varme hænder til onlineløsninger’ som Birthe Dinesen fra Aalborg Universitet stod for. Her var der stor spørgelyst og ivrig diskussion om, hvad der er den bedste indgang til implementering af teknologi, som supplerer de varme menneskelige hænder. Én af Birthe Dinesens pointer er, at vi ikke skal bruge unødig tid og kræfter på at udvikle teknologi, som allerede eksisterer i andre lande og at det er vigtigt at lytte til andres erfaringer.
Workshoppen om forandringsledelse, der blev holdt af Ib Outstrup, fra COK vakte også deltagernes interesse, og som Tina Hansen Petersen, koordinator for Velfærdsteknologi Syd udtaler, er det meget naturligt, fordi det kræver stor forandringsparathed at omvende arbejdsopgaver og ikke mindst arbejdskultur, til ny teknologi.
Vigtige faktorer
”Implementeringen af velfærdsteknologi er en udfordring og slet ikke så nemt som “alle” først antog. Flere af indlægsholderne fortalte, at vi skal have respekt for tiden, hvis implementeringen skal lykkes. En anden af dagens konklusioner er, at vi ikke kan udrulle standardmodeller, men skal se på den enkelte borgers behov og finde et egnet velfærdsteknologisk produkt ” fortæller Tina Hansen Petersen.  Det er heller ikke noget økonomisk ’quick-fix’ som én af deltagerne udtalte. Forventningerne skal afdæmpes, fordi den økonomiske gevinst først vil vise sig over tid og fordi, det kræver investeringer at komme i gang.
Noget at tænke over
Gæsterne gik hjem med et spændende indblik i emner lige fra forandringsledelse og velfærdsteknologisk nytænkning til konkrete input fra workshops om implementering og krav til leverandører. Så der er nok at tænke over.
 
Om VelfærdsTeknologi Syd
Konferencen er en begivenhed med initiativ fra netværket VelfærdsTeknologi Syd (VT Syd). VT Syd består af kommunerne Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder, Sygehus Sønderjylland, Center for Hjælpemidler og Kommunikation, AluCluster, DELTA samt Udviklingsråd Sønderjylland (URS) som er koordinator.
Mere information
Tina Hansen Petersen
Koordinator for VelfærdsTeknologi Syd
www.soenderjylland.dk
c/o Udviklingsråd Sønderjylland
Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa

Billederne er taget af Mogens Gabs