Virksomheder vil udvikle et fælles erhvervsbrand for Sønderjylland

dec 12, 2017

I Sønderjylland har vi en masse spændende virksomheder, der hver især gør det glimrende og allerede leverer bæredygtige løsninger og produkter. Blandt andet inden for landsdelens erhvervsstyrkepositioner inden for transport, fødevarer og energi- og produktionsteknologi. Derfor har vores medlemmer ønsket, at vi styrker den samlede sønderjyske erhvervsprofil, så vores omverden kommer til at kende os for ét erhvervsbrand, siger formand for Udviklingsråd Sønderjylland, Leif Friis Jørgensen, der også er direktør for Naturmælk.

Han påpeger, at det er helt oplagt at bruge den globale efterspørgsel på bæredygtighed som motor for produktudvikling, rekruttering og hele fortællingen om erhvervslivet i Sønderjylland.

First mover

– Bæredygtighed er en nødvendighed for klodens overlevelse. Forbrugere i hele verden efterspørger mere bæredygtighed og flytter deres forbrug efter det. Dermed er det også en kæmpe mulighed for udvikling af produkter og ny forretning på et globalt marked. Hvis vi formår at udnytte mulighederne, kan vi i Sønderjylland blive first mover på dette område, siger Leif Friis Jørgensen.

Helt konkret har Udviklingsråd Sønderjylland besluttet at sætte gang i projekt ”Grøn Landsdel 2030”, der i de kommende to år skal kortlægge og udvikle landsdelens erhvervsprofil som underleverandør til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Projektet zoomer ind på fem af de 17 Verdensmål, der blandt andet handler om bæredygtig energi, industri, innovation og infrastruktur samt ansvarligt forbrug og produktion.

Næstformand for Udviklingsråd Sønderjylland, borgmester i Haderslev H.P. Geil bakker på de fire sønderjyske kommuners vegne op om fokuseringen på bæredygtighed som motor for vækst og udvikling – både i erhvervslivet og i kommunerne i Sønderjylland.

Investorer sætter flere penge i bæredygtighed

– Det er noget af et spring at gå fra sønderjyske mål til verdensmål. Men det er en logisk og helt nødvendig udvikling. Vi ser, at de store investorer i langt højere grad tænker i bæredygtige investeringer. Landspolitikerne har bæredygtighed højt på dagsordenen og i de sønderjyske kommuner har vi sat gang i en strategisk og koordineret planlægning af hele landsdelens fremtidige, bæredygtige energisystem. Det er signaler, der er til at forstå, siger H.P. Geil.

I FN’s Udviklingsprograms nordiske kontor i København hilser man det fælles sønderjyske fokus på bæredygtighed velkommen:

– For at sikre en ambitiøs indsats for verdensmålene er det afgørende, at alle aktører er med: virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner, politikere, investorer, regeringer og borgere. Verdensmålene er unikke, fordi de involverer og engagerer alle sektorer, specielt den private sektor, som er en vigtig aktør, der kan bidrage med viden, nye investeringer og innovative løsninger i samarbejde med den offentlige sektor. Det er derfor meget positivt, at Udviklingsråd Sønderjylland sætter fokus på bæredygtighed ved at sætte gang i projekt ”Grøn Landsdel 2030”, siger direktør for UNDP’s Nordiske Kontor, Camilla Brückner.

”Grøn Landsdel 2030” begynder som noget af det første i 2018 med at indsamle cases på sønderjyske virksomheder, der arbejder med at omsætte Verdensmålene til konkrete positive forandringer i deres daglige drift,- og udviklingsarbejde. I 2020 munder projektet ud i et profilkatalog og en forretningsudviklingsstrategi.

FAKTA

Nogle af de verdensmål som ”Grøn Landsdel 2030” fokuserer på er:

  • Mål 7 – Bæredygtig Energi: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.
  • Mål 9 – Industri, Innovation og Infrastruktur: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
  • Mål 12 – Ansvarligt Forbrug og Produktion: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Samtlige FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling kan ses på www.verdensmaalene.dk, hvor hvert enkelt mål er brudt ned i en række delmål og indikatorer.

”Grøn Landsdel 2030” er et af Udviklingsråd Sønderjyllands fyrtårnsprojekter. De øvrige projekter handler om at skaffe kvalificeret arbejdskraft til vækst og velfærd og varetage regionens infrastrukturinteresser.

For yderligere information:

  • Formand for Udviklingsråd Sønderjylland, Leif Friis Jørgensen, tlf. 29 25 06 10
  • Næstformand for Udviklingsråd Sønderjylland, H.P. Geil, tlf. 21 69 64 71
  • Partnership and Private Sector Specialist i UNDP, Stine Kirstein Junge, tlf. 21 44 89 18
  • Projektkonsulent Jesper Fuglsang i Udviklingsråd Sønderjylland, tlf. 21 57 01 50 (Kontakt for indsatser)

Andre medier skriver: