Vitalt at gods og arbejdskraft fortsat kan passere grænsen

apr 8, 2020

Pressemeddelelse, 8. April 2020 Af UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), formand Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk og næstformand, Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune.

Det har den allerstørste betydning at gods og arbejdskraft – som indtil nu – fortsat kan passere den dansk-tyske grænse. Jyllandskorridoren mellem Syddanmark og Nordtyskland er Danmarks vigtigste adgangsvej for gods og personer til og fra Europa samt resten af verden. Og dermed vital for afhjælpningen af denne uforudsigelige sundheds- og økonomiske krise. 

Derfor også stor ros til myndigheder, organisationer og virksomheder i grænselandet for de resolutte justeringer, der skete i de første timer efter grænselukningen i marts måned. Her blev fx hurtigt justeret i forhold til antal kørebaner og krav til dokumenter. 

Den livsvigtige transport af gods- og arbejdskraft ind og ud af Danmark har derfor kunnet fortsætte uhindret til gavn for opretholdelse af vitale forsyningskæder. Udenlandsk arbejdskraft har dagligt passeret grænserne for at varetage funktioner i det danske sundhedsvæsen, danske virksomheder og kommuner. De seneste tal viser, at 12.534 udenlandske arbejdstagere dagligt pendler på arbejde i Danmark. Heraf tegner Region Syddanmark sig for 7.349 arbejdstagere. 

Vi opfordrer derfor regeringen til at nye nødvendige sundhedsmæssige tiltag på passage af grænserne igen tilrettelægges og justeres resolut, så sundhedsvæsen, virksomheder og kommuner i hele Danmark fortsat og uden større forsinkelser, kan få gods og arbejdskraft over grænserne. Så snart det er overhovedet er forsvarligt, skal der genåbnes for øvrig persontrafik som fx turister over grænserne. Og gerne på en måde så eventuelle sundhedsmæssige restriktioner og test sker så smidigt som muligt.

For yderligere information:

Kontakt UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)

  • Formand Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, mobil 29 25 06 10
  • Næstformand, Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune, mobil 40 15 45 50
  • Direktør Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), mobil 29 69 50 76