Fælles dansk-tysk banegård et skridt nærmere

feb 1, 2016

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) hilser den nye analyse af mulige placeringer af en dansk-tysk banegård meget velkommen. Grænseregionen kan dermed tage de næste skridt i retningen af at blive koblet på fremtidens køreplaner for de hurtigtog, der ude i fremtiden kan betjene Århus-Hamborg ruten.

Fælles dansk-tysk banegård et skridt nærmere

I forbindelse med at Flensborg By for et par år siden begyndte at se på udviklingsmulighederne for tog og bustrafikken til og fra byen, valgte man med inspiration fra bla URS, også at undersøge om der kunne etableres en helt ny dansk-tysk jernbanestation ved hovedlinjen” siger formanden for URS, Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk.

”I URS har vi nemlig en vision om en dansk-tysk jernbanestation for persontrafik i den grænsenære region, som en del af vores samlede infrastrukturvision for Sønderjylland. Det glæder os derfor at den offentliggjorte analyse, der også har været støttet økonomisk af Region Syddanmark og Aabenraa Kommune, peger på 3 mulige placeringer, der nu kan arbejdes videre med. Specielt placeringen ved Weiche, vil gøre det attraktivt for sønderjyderne at stige på hurtigtogsforbindelser mod nord og syd”.

Næstformand i URS, borgmester H.P. Geil (V), Haderslev Kommune, glæder sig over, at de fire kommuner, der udgør Sønderjylland, har fælles fodslag i URS infrastrukturvision på dette område:

”En fælles dansk-tysk jernbanestation vil styrke landsdelens opkobling til fjerntogsforbindelser i retning København, Århus og Hamborg, uden at reducere mulighederne for at benytte regionaltogsforbindelserne. Det er virkelig et fyrtårnsprojekt som vi på tværs af landegrænsen bør arbejde videre med og søge opbakning til hos vores respektive folkevalgte landspolitikere i Folketinget, Land Schleswig-Holstein og Bundestag.”

URS’ vision for infrastrukturen i Sønderjylland, ”Porten til Europa”.

Flensborg By’s offentliggjorte rapport kan hentes HER

Læs pressemeddelelse fra Flensborg By her; www.flensburg.de

Se omtale fra Flensborg Avis den 2. februar 2016 her http://www.fla.de/artikel/Dansk-tysk-glaede-over-forslag-til-graensebanegaard-20922.html

Kontakt UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)

Formand, Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, mobil 29 25 06 10

Næstformand, Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune, mobil 21 69 64 71