Flere virksomheder sponsorerer sønderjysk udvikling

sep 6, 2018

Det er de tre sønderjyske virksomheder Linak, Arkil og Sønderjysk Forsikring, der hver især har tegnet sig for et virksomhedssponsorat i 2018. Det bringer antallet af private virksomheder og fonde, der medfinansierer Udviklingsråd Sønderjyllands arbejde op på 10.

– Det fortæller mig, at virksomhederne anerkender værdien af Udviklingsråd Sønderjyllands arbejde og at de føler et stort medansvar for, hvordan vores landsdel udvikler sig. Det gør også, at vores stemme får endnu mere vægt, når vi taler med landspolitikerne om, hvordan arbejdskraft, uddannelse og infrastruktur i Sønderjylland kan understøtte væksten i hele Danmark, siger formand for Udviklingsråd Sønderjylland, Leif Friis Jørgensen, der er direktør i Naturmælk.

Det bekræfter den administrerende direktør i Arkil A/S, Jesper Arkil:

– Af både aktuelle og historiske grunde er det vigtigt for os, at Sønderjylland udvikler sig i den rigtige retning og har sin berettigede plads i vores landspolitikeres bevidsthed. Derfor vælger vi at engagere os i udviklingsrådet og støtte det gode og relevante arbejde, der gøres her, siger direktør Jesper Arkil, der også er medlem af foreningen UdviklingsRåd Sønderjylland.

Bæredygtighed som forretning

Udviklingsråd Sønderjylland arbejder med tre strategiske fyrtårne, hvor det senest besluttede indsatsområde, ”Grøn Landsdel 2030”, skal styrke virksomhedernes mulighed for at levere produkter, der bakker op om FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

– Der er stort potentiale i at gøre bæredygtige, energieffektive produkter og løsninger til en endnu større erhvervsstyrkeposition i Sønderjylland. Virksomhederne i vores landsdel kan i endnu højere grad lave forretning på at være leverandører til FN’s Verdensmål. Særligt inden for energiteknologi, logistik og fødevarer, siger næstformand for Udviklingsråd Sønderjylland, Thomas Andresen, der er borgmester i Aabenraa Kommune.

Udviklingsråd Sønderjyllands øvrige fokusområder er infrastrukturinvesteringer samt tiltrækning, fastholdelse og uddannelse af den nødvendige arbejdskraft. Udviklingsråd Sønderjylland arbejder blandt andet med at finde ægtefællejob til medflyttende partnere og med at bygge bro mellem det sønderjyske erhvervsliv og uddannelsesvejlederne på landsdelens uddannelser.

Yderligere oplysninger:
Formand for URS, direktør Leif Friis Jørgensen, tlf. 29 25 06 10
Næstformand for URS, borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, tlf. 40 15 45 50

FAKTA

Udviklingsråd Sønderjylland er en offentlig-privat forening, der arbejder for at udvikle landsdelens erhvervsklynger, rammebetingelser og relationer. Udviklingsrådet har et årligt budget på 3,6 mio. kr., hvoraf 50% finansieres af de fire sønderjyske kommuner. I 2018 er de private sponsorer: Bitten og Mads Clausens Fond, Toosbuys Fond, BHJ Fonden, Sydbank, Linak, Sønderjysk Forsikring, Arkil, Sønderjysk Landbrugsråd, H.P. Therkelsen og EY.

Udviklingsråd Sønderjylland har bidraget til gennemførelsen af erhvervsprojekter for over 125 mio. kr. i de senere år.
TIP TIL REDAKTIONEN: EN HISTORIE I ER VELKOMNE TIL AT FØLGE:
Udviklingsråd Sønderjylland har gennemført et pilotprojekt, hvor ingeniørstuderende fra SDU Sønderborg besøgte Gråsten Landbrugsskole og kom med input til nye energieffektive udviklingstiltag i landbruget.

På denne baggrund hjælper Udviklingsråd Sønderjylland nu Gråsten Landbrugsskole og EUC Syd med at søge midler hos Syddansk Vækstforum til projektet ”Energieffektiv Fødevareproduktion”, der skal give fremtidens driftsledere og medarbejdere i landbruget flere kompetencer på dette område.

– Landbruget er et energitungt erhverv. Vi forbruger og spilder meget energi i vores produktion af fødevarer. For eksempel når mange tusinde liter nymalket mælk skal køles hurtigt ned fra 37 grader til 4 grader. Eller når overskudsvarmen i en svinestald blot bliver suget ud i den fri luft under udluftning. Det er blot et par eksempler på energispild, der har potentiale til at bliver udnyttet. Det håber vi at blive klogere på med dette projekt, siger forstander for Gråsten Landbrugsskole, Bjarne Ebbesen.

– Vi håber, at projektet kan give os ny viden, som vi kan omsætte til læringsforløb for landbrugsmedarbejdere, siger vicedirektør på EUC Syd, Hans Lehmann.

Yderligere information og aftaler kan indhentes hos:
Forstander for Gråsten Landbrugsskole, Bjarne Ebbesen, tlf. 74651024
Vicedirektør på EUC Syd, Hans Lehmann, tlf. 74124280