Infrastrukturplan med fokus på fremtiden

apr 23, 2021

Infrastrukturplan med fokus på fremtiden

Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland
Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune, næstformand UdviklingsRåd Sønderjylland

På vegne af UdviklingsRåd Sønderjyllands infrastrukturgruppe.

God infrastruktur er afgørende for Danmarks samhandel med udlandet og erhvervslivet har behov for en hurtigt og effektiv fragt af varer ud og ind af Danmark. Infrastrukturen skal også i fremtiden give fremkommelighed for arbejdskraft, turister og grænsependlere, samtidig med at den grønne omstilling understøttes. Derfor har regeringens udspil til fremtidens infrastruktur også været ventet med stor spænding, her i Sønderjylland.

I UdviklingsRåd Sønderjylland værdsætter vi, at regeringen har afsat 800 mio. kr. til at få etableret det dobbelte jernbanespor mellem Padborg og Tinglev. Det sikrer, at der i fremtiden ikke længere vil være en sønderjysk enkeltsporet flaskehals, som det eneste sted på det europæiske TENT-jernbanenet fra Stockholm til Syditalien. Derudover er det en klog investering i grøn person- og godstransport.

De Syd- og sønderjyske folketingsmedlemmer har i årevis, på tværs af partier, arbejdet hårdt for at få prioriteret det dobbelte jernbanespor. Det er ved fælles indsats er lykkedes at få det så tydeligt på dagsordenen, at nærmest samtlige partier bakker op. Det er glædeligt og viser hvad vi kan udrette i fællesskab.

Forundersøgelsen af en kommende Als-Fyn forbindelse er ligeledes et meget positivt initiativ i infrastrukturplanen. Der er store perspektiver i at få bundet aksen Odense-Sønderborg-Flensborg-Hamborg tæt sammen.

Vi mener at regeringens udspil mangler enkelte tiltag. Etablering af første etape af Ny Midtjysk Motorvej fra Haderslev Nord til Give er desværre ikke prioriteret. Vi ser positivt på tiltagene omkring E45 ved Kolding, men for erhvervslivet og befolkningen i Jyllandskorridoren er der behov for den styrkede fremkommelighed, som en Ny Midtjysk Motorvej kan levere. Der har været argumenter om manglende samfundsmæssig økonomisk gevinst ved projektet på delstrækninger, men samlet set er det en fuldgod investering at anlægge Ny Midtjysk Motorvej.

Vi mener også, at der er behov for en afklaring af fremtidens infrastruktur langs vestkysten. Strækningen er massivt udfordret i turistsæsonen og en udbygning er også nødvendig, set i relation til de massive investeringer der ønskes igangsat ifm. fremtidens energiforsyning i Esbjerg. Der er samtidig allerede igangsat vejinvesteringer på vestkysten syd for den dansk-tyske grænse, og en genberegning af statens strategiske analyse fra 2018, vil kunne fastlægge konkrete udbygningstiltag for A11.

De to infrastrukturprojekter håber vi også bliver en del af de kommende forhandlinger.

 

Nedenstående er de Onepagers som UdviklingsRåd Sønderjylland har offentliggjort op til infrastrukturforhandlingerne.

– Etablering af dobbelt jernbanespor mellem Padborg og Tinglev på de sidste 12 km enkeltspor på det europæiske TEN-T net. Læs mere her.
– Etablering af Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev Nord. Læs mere her.
– Igangsætning af statslig forundersøgelse af en fast Als-Fyn forbindelse. Læs mere her.
– En afklaring af en vestlig parallel vejforbindelse til grænsen. For eksempel i form af en genberegning af den statslige undersøgelse fra år 2012 og 2018. Læs mere her. 

Visionsoplægget ‘Porten til Europa’ kan læses her.