Stærkt URS-hold mødte Trafik- og Erhvervsudvalget på Christiansborg

feb 20, 2008

Sydjysk trafik er en national udfordring!
Torsdag den 21. februar var UdviklingsRåd Sønderjylland på Christiansborg.

På 2 møder med hhv. Folketingets Trafik og Erhvervsudvalg, fremlagde URS delegationen ønsket om en dansk-tysk regeringsaftale på veje og jernbaner mellem Danmark og Tyskland.

Læs “Jyllands Korridoren – porten til Europa” baggrundsnotat om Infrastruktur her!

Lesen Sie ein deutsches version “Jyllands Korridor” hier