TV Syd satte fokus på ”Porten til Europa”

nov 12, 2014

TV Syd satte fokus på ”Porten til Europa

URS formand Ole Daugbjerg har fået lejlighed til at fremføre URS visionen for den fremtidige udvikling af infrastrukturen mellem Syddanmark og Nordtyskland.
Det vedrører et dobbeltspor på jernbanen fra Tinglev til grænsen, en grænsenær station med timedrift til Hamborg, samt etableringen af en parallel vejforbindelse der binder en kommende Hærvejsmotorvej i nord sammen med en kommende vestlig Elb tunnel ved Hamborg.
Og det hele skal bindes sammen i en dansk-tysk Infrastrukturaftale der giver erhvervslivet klare langsigtede rammebetingelser.
”Specielt Christiansborg skal erkende, at Danmarks produktion foregår i Jylland, idet omkring 70% af værdiskabelsen i industriproduktionen sker her” pointerer Ole Daugbjerg og tydeliggør hermed et af de stærkeste argumenter for hvorfor infrastrukturen i ”Porten til Europa” skal prioriteres højere blandt politikerne på Christiansborg. Det er ganske enkelt vigtigt for hele Danmark.
De syddanske politikkere Carl Holst, medlem af folketinget Jesper Petersen samt Overborgmester i Flensborg, Simon Faber, bakker i TV indslaget op om nødvendigheden af at stå sammen i kampen for infrastruktur.
Se nyhedsindslaget fra TV Syd HER
Download URS notatet “Porten til Europa” som pdf HER