Verdensmål – ny værktøjskasse

dec 6, 2021

Den 23. november blev første forum for det dansk-tyske Interreg-projekt ’Sustainable Development Goals: Adaptable Indicators and Methods, Regional Development and Active Implementation’ (SARA) afholdt. Projektpartnerne bød deltagerne velkommen hos Akademi Sankelmark, få kilometer syd for Flensborg.

Jesper Fuglsang fra UdviklingsRåd Sønderjylland indledte dagen med en velkomst og med at opridse formålet med dagens møde. Han introducerede også publikationen ”Inspiration til arbejdet med FN’s Verdensmål”, som kortlægger eksisterende SDG-modeller og best practice langs værdikæder – publikationen kan læses HER.

Mandy Drebold fra KielRegion gav dernæst en præsentation af SARA-projektet. Hun forklarede, at projektformålet er at tilpasse de globale mål til lokale forhold og organisationer, og indarbejde dem i praksis. Projektet skal komme med forslag til etablering af en varig og bæredygtig platform, som vil fortsætte aktiviteterne og dele viden om bæredygtighed efter SARA-projektets udløb.

Herefter overtog Haderslev Erhvervsråd med oplægget ”Fra Verdensmål til Hverdagsmål”, som tog udgangspunkt i deres arbejde med SMV’er og inspirerede til hvordan virksomheder fremadrettet kan arbejde med SDG’er i deres forretningsudvikling. Oplægget ledte til adskillige spørgsmål fra de fremmødte.

Peter Lind fra Erhvervshus Sydjylland havde dagens andet indlæg og gav et inspirerende oplæg under titlen ”Green Transition and Sustainability in a Business Perspective”. Oplægget gav indblik i tilgange til at accelerere og integrere bæredygtighed på virksomhedsniveau. Også her spurgte publikum ind til tilgangen og debatterede udfordringer.

Efter en networking pause, rundede dr. Hans Meves fra CIVICON dagen af med et oplæg, hvori han bl.a. behandlede kvalitetssikring og rapportering som en driver i processen mod mere bæredygtig forretningsdrift og produktion.

Dagen sluttede med fællesbillede og frokost for deltagerne.