Højaktuelt URS Topledermøde om Grøn Energi og Sektorkobling

maj 3, 2022

Mandag den 2. maj 2022 var der URS Topledermøde i BHJ Salen i Gråsten.

Emnet var perspektiverne i at videreudvikle Syd- og Sønderjylland til et Nationalt Center for Grøn Energi og Sektorkobling.

Det handler om, at bidrage endnu mere til at nå 2030 klimamålene og de unikke muligheder som Syd – og Sønderjylland har for at blive omdrejningspunkt for den stigende elektrificering. Dels via den direkte strømproduktion fra vedvarende energi og dels den indirekte elektrificering hvor strøm via elektrolyse kan laves til mere bæredygtige brændsler til fx tung transport mm.

Dagens emne blev præsenteret af formanden for UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Adm. Direktør Jesper Arkil, Arkil Holding hvorefter der var oplæg fra:

Adm. direktør Steen Brødbæk, SEMCO Maritime A/S,
Se oplæg Steen Brødbæk SEMCO maj 22

Direktør Iben Arvad Hansen, Work Live Stay,
Se oplæg Work Live Stay maj 22

Fondsdirektør Lars Tveen, Bitten og Mads Clausens Fond,

Afdelingsleder Michael Linnemann Pedersen,
Systemperspektiv, Energinet,
Se oplæg Energinet maj 22

VP Executive Projects, Kjeld Stærk, Danfoss A/S.

Undervejs var der drøftelser af hvordan fx den kommende energiø på Nordsøen samt test og storskala Power to X anlæg kan indgå i de sydjyske muligheder.  Også set i lyset af det nye højaktuelle fokus på Energipolitik i Europa og Danmark. Planlov, adgang til arbejdskraft, og ny brintinfrastruktur til Tyskland blev også berørt.

Se et par billeder herunder.