admin

Bæredygtig omstilling i fokus til UdviklingsRåd Sønderjyllands Årsdag 2019

Bæredygtig omstilling i fokus til UdviklingsRåd Sønderjyllands Årsdag 2019

Vision 2030, lokale bæredygtige initiativer, et tankevækkende gæsteoplæg, og en skarp paneldebat, prægede UdviklingsRåd Sønderjyllands (URS) Årsdag 2019 på Campus Tønder.

3. december 2019

Human Shojaee, Stifter af den bæredygtige tænketank Sustainary, leverede et humoristisk og tankevækkende oplæg hvordan og hvorfor vi bliver nødt til at omstille os.

Gæsterne blev budt velkommen af Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune, der gav et indblik i Tønder Kommunes styrkepositioner inden for aluminiumsindustrien og landbruget.

Dagens første indslag kom fra formand og næstformand i UdviklingsRåd Sønderjylland – Direktør for Naturmælk Leif Friis Jørgensen og Borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andresen. De præsenterede Vision 2030  – det URS vil arbejde for inden arbejdskraft, grøn omstilling, infrastrukturudvikling og det sønderjyske Business Region samarbejde.

Efterfølgende blev BHJ Fondens Initiativpris 2019 uddelt til anerkendelse for ekstraordinære initiativer indenfor bæredygtig omstilling. Formand for BHJ Fonden Peder Damgaard kunne overrække priserne og en præmie på i alt 75.000kr. til de fire prismodtagere: Bitzer Electronics A/S og Nomotec fra Sønderborg, Retap ApS fra Agerskov og 8. Klasse fra Gram Skole.

Dagens hovedoplæg var fra Stifter af den bæredygtige tænketank Sustainary, Human Shojaee, der gav et inspirerende og humoristisk indblik i hvorfor den bæredygtige omstilling er dagsordensættende. Og ikke mindst at det skal ske gennem investering i medarbejdere, involvering, og engagement.

Afslutningsvis var der paneldebat, modereret af Anne Kiil, lokalredaktør på JyskeVestkysten, med fokus på hvordan man som virksomhed og kommune kan arbejde med den bæredygtige omstilling og hvilke rammebetingelser der skal til. Panelet bestod af Oluf Lauridsen, udviklingschef hos Valmont SM, Anna Marie Damgaard Kristensen, Adm. Direktør i Bitzer Electronics A/S, Human Shojaee, stifter af Sustainary, Thomas Andresen, Borgmester I Aabenraa Kommune og Leif Friis Jørgensen, direktør for Naturmælk.

Tak til alle der deltog, og på gensyn i 2020.

For mere information, kontakt:

 • Direktør Claus Schmidt på tlf.: +45 2968 5076 eller email: cs@soenderjylland.dk

Pressebilleder:


BHJ Fondens Initiativpris 2019

Indstil en virksomhed, organisation eller person til...

BHJ Fondens Initiativpris 2019

Kender du en virksomhed, organisation eller enkeltperson, der bidrager til opfyldelsen af FN’s Verdensmål?

Hvis ja, så har de mulighed for at vinde BHJ Fondens Initiativpris i 2019!

Særligt søger vi dem der har udviklet produkter, services, kompetencer eller viden, der bidrager til den bæredygtige dagsorden.

Det kunne f.eks. være:

– et forskningsprojekt inden for innovativt miljø- eller energiteknologi

– en særlig indsats for at få udsatte unge i beskæftigelse eller uddannelse

– et produkt der eksporteres og anvendes til at forbedre forholdende i udviklingslandene

– eller et partnerskab der har skabt en bæredygtig løsning på et problem.

BHJ Fonden uddeler et samlet beløb på kr. 75.000 kr.

Indstilling
Indstil en virksomhed, organisation eller person, ved at sende en begrundet ansøgning til Direktør for UdviklingsRåd Sønderjylland Claus Schmidt, e-mail: cs@soenderjylland.dk, Senest den 8. november 2019.

Uddeling af prisen i 2019
Prisen uddeles af BHJ Fondens formand i forbindelse med UdviklingsRåd Sønderjyllands (URS) Årsdag i november 2019.

Mere information
Kontakt UdviklingsRåd Sønderjylland på www.soenderjylland.dk eller BHJ Fonden på www.bhj-fonden.dk

Del invitationen

Dialogmøde på Christiansborg

Dialogmøde på Christiansborg

02. Oktober 2019

En delegation fra URS havde den 30. September en værdifuld dialog om uddannelse, energiplanlægning og infrastruktur på Christiansborg.

For yderligere information, kontakt:
Direktør Claus Schmidt
Mobil: +45 29 68 50 76
Telefon: +45 73 33 13 70
Email: cs@soenderjylland.dk

Billeder:


URS bidrager til digital omstilling i Aabenraa-virksomhed

URS bidrager til digital omstilling i Aabenraa-virksomhed

Som led i projektet Digital Omstilling – Strategi for Digitalisering har virksomheden Milcotec ApS fået udviklet en strategi for deres fremtidige digitale indsatser. URS har som partner i projektet understøttet virksomheden med vejledning og assistance.

20. September 2019

Virksomheden har fået udviklet en digital strategi for hvordan de optimere deres digitale salg- og markedsføringskanaler med henblik på at imødekomme den stigende efterspørgsel de oplever fra udlandet, og derigennem at øge fokus på internationalisering og eksport.

Kenny Jensen, Økonomi- og Administrationschef siger om samarbejdet:

Vi har haft et fantastisk samarbejde med UdviklingsRåd Sønderjylland, som har hjulpet os med at gennemføre projektet ”Digital Omstilling”. Vi har fra første dag følt at projektkonsulent Raymond Ortiz har givet os den nødvendige faglige sparring og hjulpet os med at tage de rigtige beslutninger for virksomheden. Gennem samarbejdet med Raymond, har vores virksomhed i dag en klar digital strategi, som betyder at vi i fremtiden kommer til at stå stærkere.

I forbindelse med deres digitale omstilling har virksomheden i første omgang hyret en højtuddannet med digitale færdigheder, som skal hjælpe dem i mål med den digitale omstilling.

”Forløbet har fået os til at indse at vi ikke kan undvære de digitale kompetencer vi nu har i virksomheden. Særligt ikke hvis vi vil indfri vores ambitioner om at blive en global leverandør inden for vores område”, siger direktør Gert Petersen

Derudover har URS hjulpet virksomheden med at søge midler til implementeringsfasen gennem SMV:Digital, under Erhvervshus Syd, hvis tilsagn har gjort at virksomheden nu skal i gang med næste skridt.

OM PROJEKTET DIGITAL OMSTILLING – STRATEGI FOR DIGITALISERLING

Projektets leadpartner er Erhvervshus Fyn og Sydjylland, og løber i perioden 2017-202. Programmet er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Målet er, at de virksomheder, der deltager, samlet set skaber en årlig meromsætning på 160 mio. kr., en årlig mereksport på 96 mio. kr. samt 160 nye job.

Læs mere på: https://ehsyd.dk/strategi_digitalisering_1/0/5

FAKTA OM MILCOTEC APS

Milcotec er en virksomhed som betjener landbrugsvirksomheder med udstyr til malkning, rengøring, osv. Virksomheden køber og sælger brugte malkerobotter, ligesom de har et eksklusivt agentur i Danmark på salg af malkestalde og et agentur hvis produkter henvender sig til producenter af kalve og smådyr.

De fører også et stort brugt-vare-lager til deres produkter, ligesom deres fire montører udfører løbende servicebesøg hos deres kunder. Virksomheden har opbygget stærke kompetencer indenfor renovering og reparation af reservedele, som indgår i malkerobotter.

Virksomheden som ligger i Varnæs Aabenraa, har mellem 10-15 ansatte.


Porten til Europa er vital for hele Danmark

Porten til Europa er vital for hele Danmark

Transportminister Benny Engelbrecht mødtes i dag med repræsentanter for UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) til en drøftelse af behovet for ny infrastruktur.

Pressemeddelelse, den 9. September 2019

”Syd- og Sønderjylland fortjener en bred aftale om fremtidens infrastruktur. Porten til Europa og dermed Jyllandskorridoren er rygraden i den danske grænseoverskridende vejtrafik, og derfor gør det også indtryk, hver gang jeg mødes med de sønderjyske erhvervsledere og borgmestre for at drøfte landsdelens infrastruktur ”, udtaler Transportminister Benny Engelbrecht.

”Der var en god dialog med Transportministeren om Porten til Europa og dermed Jyllandskorridorens betydning for Danmarks samhandel med udlandet, turisme og arbejdskraftens bevægelighed”, udtaler formandskabet for URS, Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, og Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune. ”Vi fremlagde og argumenterede naturligvis for de elementer vi på vegne af UdviklingsRåd Sønderjylland mener bør indgå i en nye aftale om fremtidens infrastruktur”, slutter formandskabet.

Følgende elementer ønsker UdviklingsRåd Sønderjylland, bør indgå i en ny bred aftale om fremtidens infrastruktur:

 • Dobbeltsporet i landsdelen skal færdiggøres, så flaskehalsen ud i Europa bliver elimineret og den danske jernbanetransport kan blive mere grøn.
 • Der skal sættes gang i opførelsen af en ny midtjysk motorvej, der ender i Haderslev Nord.
 • Der skal igangsættes en forundersøgelse af en fast forbindelse Als-Fyn.
 • På lidt længere sigt skal politikerne undersøge potentialet og linjeføringen for en forlængelse af parallelvejen i Jyllandskorridoren, fra den kommende nye midtjyske motorvej og videre syd på til grænsen.

Yderligere oplysninger:

 • Transportminister Benny Engelbrecht kan kontaktes via pressechef Mia Josiassen, tlf.: 72 26 70 75, mij@trm.dk
 • Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), mobil: 29 25 06 10
 • Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune, næstformand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), mobil: 40 15 45 50

Deltagere i dagens møde med Transportminister Benny Engelbrecht:

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) infrastrukturgruppen:

 • Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand URS
 • Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune, næstformand URS
 • Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune (afbud)
 • Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune
 • Borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune
 • Adm. Direktør Søren Stier, ECCO Holding A/S,
  repræsenteret af Finance Manager Marion Bachmann Wolmar.
 • Direktør Mogens Therkelsen, H.P. Therkelsen A/S
 • Direktør Bo Kjelkvist, Kjelkvist A/S,
  formand Tønder Erhvervsråd

URS formandskab og sekretariat

 • Kommunaldirektør Tom Ahmt, Aabenraa Kommune
 • Direktør Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland (URS).

Vedhæftede foto kan frit benyttes. (URS notat ”Porten til Europa” kan hentes HER og seneste tal fra Vejdirektoratet august 2019 HER )


”Porten til Europa” kræver bedre infrastruktur.

”Porten til Europa” kræver bedre infrastruktur.

Debatoplæg fra formand for UdviklingsRåd Sønderjylland, Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk og næstformand Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune.

5. September 2019

Vi er meget enige med Transportminister Benny Engelbrecht i, at ”Syd- og Sønderjylland fortjener en bred aftale om fremtidens infrastruktur. Og det skal være en aftale der rækker 10 år frem om nye motorveje, jernbaner og broer”.

Vi undrer os faktisk over, at der endnu ikke er lavet en bred politisk aftale om infrastrukturudviklingen i Syd- og Sønderjylland. Skiftende danske regeringer har bestemt haft muligheden for det i den seneste årrække.

For med Danmarks suverænt største adgangsveje til de europæiske markeder og globale havne er Syd- og Sønderjylland ”Porten til Europa”. Nogle af Danmarks største produktionsvirksomheder, eksport- og turismeerhverv samt arbejdsmarkedet er dagligt afhængige af de veje og jernbaner, der forbinder Danmark med de nordeuropæiske markeder og havne videre ud i verden. Det der i daglig tale også kaldes Jyllandskorridoren. Og den er der pres på.

Over landegrænsen i Sønderjylland passerer langt størstedelen af de ca. 90.000 køretøjer der dagligt kører ind og ud af Danmark. Og specielt lastbiltransporten over grænsen vokser hurtigere end den indenlandske godstransport. Udviklingen afspejler den øgede samhandel og turisme, som vi alle i hele Danmark nyder godt af.

Vi anerkender, at der er gjort rigtig meget i Danmark for at øge kapaciteten på de nuværende veje og jernbaner. Fx at bruge nødspor og etablere smallere vejbaner i myldretid. Samt helt relevant kapacitetsudbygning på vejene omkring de største bycentre i Danmark. Men de fleste tiltag viser jo, at virkeligheden – specielt på vejene – har givet Danmark et efterslæb på ny kapacitet. På baneområdet har vi stadig til gode at se en øget attraktivitet til trods for, at der er foretaget mange investeringer.

Derfor er det på tide at få lavet en bred politisk aftale om fremtidens infrastruktur. En aftale med fokus på fremkommelighed, et Danmark i balance samt en øget grøn omstilling. Det vil give klare rammebetingelser, som virksomhederne kan indrette deres investeringer efter.

I en ny infrastrukturaftale bør der indgå følgende elementer:

Dobbeltsporet i landsdelen skal færdiggøres, så flaskehalsen ud i Europa bliver elimineret og den danske jernbanetransport kan blive mere grøn.

Der skal sættes gang i opførelsen af en ny midtjysk motorvej, der ender i Haderslev Nord.

Der skal igangsættes en VVM-undersøgelse af en fast forbindelse Als-Fyn.

På lidt længere sigt skal politikerne undersøge potentialet og linjeføringen for en forlængelse af parallelvejen i Jyllandskorridoren, fra den kommende nye midtjyske motorvej og videre syd på til grænsen.

Baggrundsviden – kort fra side 4 i URS notat ”Porten til Europa”, jan 2019, se www.soenderjylland.dk/infrastruktur


Mød ingeniør studerende

Mød de ingeniør studerende

Vidste du at vores sønderjyske universitet uddanner dygtige ingeniører?

Efterspørgslen efter dygtige ingeniører er stor og fremtiden viser, at tendensen er stigende.

Den 8. oktober på SDU i Sønderborg har du muligheden for at møde ingeniør studerende om fx et studiejob, praktikophold eller projektskrivning for din virksomhed.

Læs mere om Matchmaking Ingeniør Event på www.conferencemanager.dk/MEE2019

 

Læs mere om de uddannelsesprofiler vi har i Sønderjylland (se bilag)


Debat: Styrk Sønderjylland og skab vækst i hele Danmark

Debat: Styrk Sønderjylland og skab vækst i hele Danmark

Debatoplæg fra UdviklingRåd Sønderjylland (URS) af formand Leif Friis Jørgensen, Direktør for Naturmælk, og Direktør Claus Schmidt.

22. maj 2019

Kære sydjyske folketingskandidater

Vi ved, at I brænder for at udvikle Syd- og Sønderjylland. Og at vi sammen kan bidrage til at udbygge uddannelser, videncentre, et bredt offentligt-privat arbejdsmarked samt infrastrukturen.

Syd- og Sønderjylland har en erhvervsstruktur og beliggenhed, der kan blive et endnu større aktiv for Danmarks økonomiske vækst og udvikling. Her ligger nogle af Danmarks store familiedrevne, globale virksomheder samt mange eksporterende SMV’er. De har tilsammen stærke kompetencer indenfor energieffektivisering, grøn energi, bæredygtige fødevarer, byggeri, logistik og produktion. Og de er placeret strategisk godt i Porten til Europa – tæt på markeder og arbejdskraft.

Vi vil gerne hæve ambitionerne og løfte blikket mod år 2030. Vi vil sammen med jer etablere flere fyrtårne og milepæle, der øger landsdelens egenkapital. Noget der styrker vores erhvervs- og uddannelsesvirkelighed. Noget blivende der gøder jorden for udvikling og ikke forsvinder når en pulje, kampagne eller et projekt udløber.

Styrk vores uddannelsesmiljøer, så de fortsat kan levere fagligt stærke medarbejdere til erhvervslivet. Udbyg fyrtårnsspecialiseringen på alle uddannelsesniveauer, så de unge på netop de områder søger til landsdelen.  Styrk mulighederne for virksomhedssamarbejde i studietiden og fx 6 måneders jobgaranti efter endt uddannelse.

Opret et eller to videncentre der kan udvikle innovation og samarbejde. Fx med Danmarks største samhandelspartner Tyskland. Eller indenfor bæredygtighed, grænsependling, automatisering og elektrificering, hvor vi allerede har partnerskaber henover grænsen.

Fortsæt med at udbygge et Danmark i balance således, at der i alle dele af landet findes et bredspektret og specialiseret statsligt arbejdsudbud. Det gik jo godt med den første udflytning fra år 2015.

Etabler en dansk-tysk udviklingsplan for infrastrukturen i Jyllandskorridoren, der udvikler gods- og persontransporten. Det understøtter Produktions, Turist,- og Eksportdanmark. Et dobbelt jernbanespor er nemt at sige, men det er langt fra tilstrækkeligt. Den dansk-tyske transportkommission skal derfor etablere et beslutningsgrundlag efter mange års indhentning af viden.

Vi ønsker jer alle et godt valg og ser frem til at styrke samarbejdet med jer i næste folketingsperiode.

Kontakt:

 • Formand for Udviklingsråd Sønderjylland, Leif Friis Jørgensen, Direktør Naturmælk, tlf. 29 25 06 10
 • Direktør for UdviklingsRåd Sønderjylland, Claus Schmidt, tlf. 29 68 50 76


Invitation: Cross-border cooperation in the energy sector - way forward

Invitation

Cross-border cooperation in the energy sector - way forward

Reducing energy consumption and shifting its generation towards renewable sources has been a declared goal of policy makers in Denmark and in Germany for many years now. While the goals are the same, implementation differs in many aspects on both sides of the border, creating opportunities to learn from each other and to get inspired by new views on certain aspects.

FURGY CLEAN Innovation as an Interreg-funded project has built bridges between various stakeholders in the border region, and launched a number of initiatives to foster innovation by connecting the right people and projects.

On the occasion of the ending of the project, we would like to share with you some of the project results that have been developed over the past four years, and to invite you to a discussion on how cross-border cooperation in this field will bring further innovation and growth into the program region.

The event will be in english.

For tilmelding skriv til: info@furgyclean.eu

Program


Workshop omkring udnyttelse af overskudsvarme

Invitation til workshop

Det er bæredygtigt at udnytte overskudsvarmen - men er der også forretning i det?

Med afsæt i lokale virksomheder, stiller workshoppen skarpt på forretningspotentialet ved udnyttelse af overskudsvarme fra industrivirksomhederne i grænseområdet.

Målgruppen for workshoppen er ledere og tekniske ansvarlige hos virksomheder, der typisk arbejder med overskudsvarme ift. køle, frys, opvarmning, tørring, inddampning, smeltning samt tryk- og procesluft.

Workshoppen vil også være relevant for de aktører, der beskæftiger sig med teknologier inden for genanvendelse af overskudsvarme eller indenfor fjernvarmesektoren bredt.

Dato: Onsdag den 15. maj 2019

Tid: 09:00 - 13:45

Sted: Grænsehallerne, Harkærvej 13, 6340 Kruså

 

Tilmelding senest mandag den 13. maj

via linket her: https://bit.ly/2W7wg6c