admin

URS delegation på Christiansborg

Tak for gode drøftelser om adgang til uddannelser, grøn omstilling og infrastruktur – og altid som optakt til Folketingets åbning i dag. #Folketingsmedlemmer valgt i #SydjyllandsStorkreds og #UdviklingsRådSønderjylland #Sønderjylland


Vi søger Kommunikationskonsulent

Er TV2 News og Twitter også din følgesvend til morgenkaffen? Kan du effektivt levere klare budskaber til beslutningstagere og kan du løfte vores digitale kommunikation til nye højder?

I UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) har vi sat ambitiøse mål for Sønderjyllands bidrag til FN’s Verdensmål, bæredygtig udvikling, adgang til uddannelse og arbejdskraft samt infrastruktur.

Som ny medarbejder skal du videreudvikle vores dialog med beslutningstagere. Især de sydjyske folketingsmedlemmer, relevante ordførere samt organisationer og virksomheder. Du skal identificere, analysere og påvirke rammebetingelserne så rammerne for vækst og udvikling i Sønderjylland udbygges. Dernæst skal du varetage og udbygge vores digitale kommunikation så vores budskaber, aktiviteter og resultater bliver mere synlige.

Du får ansvaret for at:

 • støtte ledelsen og sekretariatet med alle kommunikations- og Public Affairs opgaver,
 • vedligeholde og udbygge de digitale platforme,
 • udarbejde og vedligeholde en kommunikationsplan,
 • formidle foreningens mærkesager, arbejde og resultater,
 • vedligeholde og indsamle relevant statistisk materiale.

Vi forestiller os at du:

 • har en relevant uddannelse indenfor fx kommunikation, PR, journalistik, public affairs eller lignende.
 • har interesse for politik og gerne erfaring med at fremme mærkesager.
 • kan udbygge vores digitale platforme, herunder drive de daglige aktiviteter.
 • er en igangsætter med gennemslagskraft både i tale og skrift.
 • trives med at samarbejde med en bred vifte af kontakter og interessenter.

Vi tilbyder en løn der matcher dine kvalifikationer.
Vi er et sekretariat der betjener UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) udfra vores kontor i Aabenraa. Vi driver stærke partnerskaber med private og offentlige aktører og har et højt fagligt niveau.

Vil du med på holdet og arbejde for Sønderjyllands udvikling så send din ansøgning med CV senest den 10. september 2021 til mail cs@soenderjylland.dk.  Ring gerne til Direktør Claus Schmidt, mobil 29 68 50 76, hvis du har spørgsmål.


Banedanmark DSB Dobbeltspor

Gode aftaler til gavn for Sønderjylland

 

I slutningen af juni måned blev der indgået tre brede aftaler i Folketinget, der imødekommer nogle af de ønsker vi i UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) har arbejdet for:

”Infrastrukturplan 2035” der gav et dobbelt jernbanespor Tinglev-Padborg, igangsætning af Ny Midtjysk Motorvej (etape nord), en forundersøgelse Als-Fyn forbindelsen samt udbygninger på hovedvej A11.

”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” der gav en maskinmester uddannelse i Sønderborg, en ergoterapeut uddannelse i Haderslev og en mulig teknisk uddannelse i Tønder. Der er mange andre gode tiltag i den aftale der giver håb for fortsat udvikling af uddannelsesmulighederne i Sønderjylland.

"Taxameter/Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser”, der giver de sønderjyske ungdomsuddannelser udsigten til ”en markant højere aktivitetsuafhængig basisbevilling, så en mindre del af institutionernes tilskud er elevafhængigt”.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde og dialogen med sydjyske folketingspolitikere, ordførere samt sønderjyske aktører.


Nye repræsentanter fra vores medlemmer

 

Her i august byder vi velkommen til nye repræsentanter fra nogle af vores medlemmer:

 • DI Sønderjylland stiller med Adm. direktør Tommy Seeberg, Hydro Precision Tubing,
 • Det sønderjyske landbrugsråd stiller med Gårdejer Henrik Jessen, formand Landbosyd,
 • Syddansk Universitet stiller med Prorektor Sebastian Mernild

Topledermøde om fremtidens kvalificerede arbejdskraft

I maj måned blev årets andet Topledermøde afholdt i URS. Temaet var kvalificeret arbejdskraft til fremtiden og bød på indlæg fra Stina Vrang Elias, adm. direktør for Tænketanken DEA, der bl.a. talte om hvordan vi får flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

Derefter  Mette Brøndum, adm. direktør for Lindab A/S, om hvordan virksomheden bl.a. gennem egne talentprogrammer sikrer at have tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Mødet blev afholdt på Teams grundet COVID-19. Det er dog vores forhåbning at det var sidste gang, at en digital afvikling er nødvendig.


Flere uddannelser til Sønderjylland

Gode uddannelsesmuligheder i Sønderjylland er en forudsætning for, at der også i fremtiden er den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til stede i vores landsdel.

UdviklingsRåd Sønderjylland har i forbindelse med regeringens udmelding om en decentralisering af flere uddannelser og studiepladser, udarbejdet et fælles udspil for Sønderjylland. Det er vores bud på hvilke uddannelser vi har behov for og som bør placeres her.

Ønskerne er i denne uge sendt til regeringen, lokale folketingsmedlemmer og relevante ordførere. I den kommende tid kommer vi på forskellig vis til at kommunikere vores ønsker bredere ud.

Læs brevet her.


Infrastrukturplan med fokus på fremtiden

Infrastrukturplan med fokus på fremtiden

Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland
Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune, næstformand UdviklingsRåd Sønderjylland

På vegne af UdviklingsRåd Sønderjyllands infrastrukturgruppe.

God infrastruktur er afgørende for Danmarks samhandel med udlandet og erhvervslivet har behov for en hurtigt og effektiv fragt af varer ud og ind af Danmark. Infrastrukturen skal også i fremtiden give fremkommelighed for arbejdskraft, turister og grænsependlere, samtidig med at den grønne omstilling understøttes. Derfor har regeringens udspil til fremtidens infrastruktur også været ventet med stor spænding, her i Sønderjylland.

I UdviklingsRåd Sønderjylland værdsætter vi, at regeringen har afsat 800 mio. kr. til at få etableret det dobbelte jernbanespor mellem Padborg og Tinglev. Det sikrer, at der i fremtiden ikke længere vil være en sønderjysk enkeltsporet flaskehals, som det eneste sted på det europæiske TENT-jernbanenet fra Stockholm til Syditalien. Derudover er det en klog investering i grøn person- og godstransport.

De Syd- og sønderjyske folketingsmedlemmer har i årevis, på tværs af partier, arbejdet hårdt for at få prioriteret det dobbelte jernbanespor. Det er ved fælles indsats er lykkedes at få det så tydeligt på dagsordenen, at nærmest samtlige partier bakker op. Det er glædeligt og viser hvad vi kan udrette i fællesskab.

Forundersøgelsen af en kommende Als-Fyn forbindelse er ligeledes et meget positivt initiativ i infrastrukturplanen. Der er store perspektiver i at få bundet aksen Odense-Sønderborg-Flensborg-Hamborg tæt sammen.

Vi mener at regeringens udspil mangler enkelte tiltag. Etablering af første etape af Ny Midtjysk Motorvej fra Haderslev Nord til Give er desværre ikke prioriteret. Vi ser positivt på tiltagene omkring E45 ved Kolding, men for erhvervslivet og befolkningen i Jyllandskorridoren er der behov for den styrkede fremkommelighed, som en Ny Midtjysk Motorvej kan levere. Der har været argumenter om manglende samfundsmæssig økonomisk gevinst ved projektet på delstrækninger, men samlet set er det en fuldgod investering at anlægge Ny Midtjysk Motorvej.

Vi mener også, at der er behov for en afklaring af fremtidens infrastruktur langs vestkysten. Strækningen er massivt udfordret i turistsæsonen og en udbygning er også nødvendig, set i relation til de massive investeringer der ønskes igangsat ifm. fremtidens energiforsyning i Esbjerg. Der er samtidig allerede igangsat vejinvesteringer på vestkysten syd for den dansk-tyske grænse, og en genberegning af statens strategiske analyse fra 2018, vil kunne fastlægge konkrete udbygningstiltag for A11.

De to infrastrukturprojekter håber vi også bliver en del af de kommende forhandlinger.

 

Nedenstående er de Onepagers som UdviklingsRåd Sønderjylland har offentliggjort op til infrastrukturforhandlingerne.

- Etablering af dobbelt jernbanespor mellem Padborg og Tinglev på de sidste 12 km enkeltspor på det europæiske TEN-T net. Læs mere her.
- Etablering af Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev Nord. Læs mere her.
- Igangsætning af statslig forundersøgelse af en fast Als-Fyn forbindelse. Læs mere her.
- En afklaring af en vestlig parallel vejforbindelse til grænsen. For eksempel i form af en genberegning af den statslige undersøgelse fra år 2012 og 2018. Læs mere her. 

Visionsoplægget 'Porten til Europa' kan læses her.


Fødevarerådgiver skal få flere lokale varer på butikshylderne

Kis Thy er ansat som ny fødevarerådgiver i det sønderjyske afsætningsnetværk. Hendes opgave bliver at hjælpe små fødevareproducenter, så flere sønderjyske fødevarer gennem specialiseret afsætningsrådgivning kommer bredere ud i detailhandlen samt foodservice.

– I Kis har vi fundet den helt rigtige rådgiver som med en bred erfaring og stort drive kan hjælpe de mange sønderjyske mikroproducenter (fødevareproducenter med få ansatte), der producerer fødevarer af høj kvalitet, men som har brug for specialiseret og faglig rådgivning til at komme bredere ud, udtaler Jesper Fuglsang, chefkonsulent fra UdviklingsRåd Sønderjylland.

Partnerkredsen bag det sønderjyske afsætningsnetværk består af: Business Aabenraa, Sønderborg Vækstråd, Tønder Erhvervsråd, Haderslev Erhvervsråd, landboforeningen LHN, Sønderjyske Fristelser og UdviklingsRåd Sønderjylland (URS).

Kis Thys opgave bliver at bruge hendes viden, erfaring og kompetencer, til at give afsætningsskabende rådgivning til landsdelens fødevareproducenter.

– Jeg glæder mig rigtigt meget til at komme ud dialog med de mange fødevareproducenter i Sønderjylland. Der er et stort potentiale hos mange af producenterne, men der mangler en hjælpende hånd til at få det forløst. Den indsats vil jeg gerne bidrage med, fortæller Kis Thy.

Målsætning med afsætningsnetværket er på kort sigt at gennemføre 15-20 målrettede rådgivningsforløb og skabe en samlet omsætningsvækst på 5 millioner kr. Afsætningsnetværket er støttet med 250.000 kr. i alt fra LAG Sønderborg-Aabenraa og LAG Haderslev-Tønder samt medfinansiering fra partnerkredsen.

For yderligere oplysninger kontakt Kis Thy på 2330 6059 eller KT@soenderjylland.dk.


Invitation til online seminar om FNs Verdensmål

FN’s Verdensmål danner i stigende grad grundlaget for private virksomheders, kommunernes og statens bæredygtige udvikling og omstilling. Verdensmålene skal frem til 2030 udstikke rammerne for en mere bæredygtig fremtid, og viser hvor virksomheder kan udvikle deres forretning og skabe nye vækstmuligheder.

UdviklingsRåd Sønderjylland er en del af det dansk/tyske projekt SARA, som arbejder med hvordan verdensmålene kan inddrages i virksomheders forretning.

Vi inviterer den 22. april kl. 15.00-17.00 til et online seminar, hvor vi vil inspirere til hvordan man kan bruge FN’s verdensmål som katalysator for forretningsudvikling, vækst og bæredygtig omstilling.

Se invitation og information om tilmelding her.


UdviklingsRåd Sønderjylland styrker foreningen

Pressemeddelelse

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) holdt onsdag generalforsamling og fortsatte foreningens retning mod en styrkelse af interessevaretagelsen for Sønderjylland. Det skete ved at etablere et egentligt forretningsudvalg, hvor det genvalgte formandskab med formand, Direktør for Naturmælk, Leif Friis Jørgensen, og næstformand, Borgmester Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, nu bliver suppleret af Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, og Adm. dir. i Arkil Holding A/S, Jesper Arkil.

”2020 har som for mange andre været et udfordrende år, alligevel står URS i dag stærkere og mere fokuseret. Den udvikling fortsatte vi med på generalforsamlingen og jeg glæder mig til samarbejdet i det nye forretningsudvalg. Dermed kan vi øge gennemslagskraften af foreningens arbejde på de væsentlige dagsordner der er i vores område inden for fx uddannelse, arbejdsmarked, infrastruktur, grøn omstilling,” udtaler formand Leif Friis Jørgensen.

Som nyvalgt medlem af forretningsudvalget ser Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen frem til arbejdet i URS.

”Jeg er utrolig glad for at blive en del af det nye forretningsudvalg i URS, for jeg ønsker at gøre en forskel for den sønderjyske udvikling og bidrage med mine erfaringer og viden. Jeg er også glad for at kunne bidrage til en god balance i URS i forhold til at URS skal repræsentere Sønderjylland bredt politisk og geografisk. Jeg glæder mig til at intensivere arbejdet med infrastruktur, hvor vi i URS arbejder for etablering af et dobbelt jernbanespor Tinglev-Padborg, ny midtjysk motorvej, en statslig undersøgelse af en fast Als-Fyn forbindelse samt en afklaring af en vestlig parallel vejforbindelse til grænsen. Derudover er det især vigtigt for mig,  at vi arbejder hårdt for den grønne omstilling, hvor vi har stærke erhvervskompetencer og viden at byde ind med fra det sønderjyske område. Så jeg glæder mig til at komme tættere på arbejdet,” udtalte Erik Lauritzen efter generalforsamlingen.

Det andet nye medlem af forretningsudvalget, Jesper Arkil, ser også frem til at bidrage til styrkelsen af URS.

”Erhvervsliv, uddannelse og den offentlige sektor skal arbejde endnu stærkere og effektivt sammen, for at vi kan blive ved med at være på forkant i det sønderjyske. Aktuelt har vi i URS sammen med alle sønderjyske ungdomsuddannelser sendt nogle budskaber til undervisningsministeren om de aktuelle behov for at kunne opretholde og udvikle vores ungdomsuddannelser. Det og meget andet glæder jeg mig til at bidrage endnu mere til, med mit virke i erhvervslivet og hvorfra jeg kan se behovet for at vi udvikler vores infrastruktur, får flere unge til at tage en erhvervsuddannelse og en række andre tiltag, der skal styrke vores område,” slutter Jesper Arkil.