admin

Nyt juni 2022 - vores mærkesager og sponsorer

Med udsigt til et snarligt folketingsvalg får du med dette nyhedsbrev en oversigt over vores aktuelle mærkesager.
Dernæst får du et indblik i hvordan vi arbejder med at styrke adgangen til arbejdskraft og en invitation til en konference den 17. august om FN's Verdensmål.
Til sidst kan du se navnene på vores sponsorer i 2022. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at komme på listen.

https://mailchi.mp/soenderjylland/test-urs-nyt-sep-13504174


Højaktuelt URS Topledermøde om Grøn Energi og Sektorkobling

Mandag den 2. maj 2022 var der URS Topledermøde i BHJ Salen i Gråsten.

Emnet var perspektiverne i at videreudvikle Syd- og Sønderjylland til et Nationalt Center for Grøn Energi og Sektorkobling.

Det handler om, at bidrage endnu mere til at nå 2030 klimamålene og de unikke muligheder som Syd – og Sønderjylland har for at blive omdrejningspunkt for den stigende elektrificering. Dels via den direkte strømproduktion fra vedvarende energi og dels den indirekte elektrificering hvor strøm via elektrolyse kan laves til mere bæredygtige brændsler til fx tung transport mm.

Dagens emne blev præsenteret af formanden for UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Adm. Direktør Jesper Arkil, Arkil Holding hvorefter der var oplæg fra:

Adm. direktør Steen Brødbæk, SEMCO Maritime A/S,
Se oplæg Steen Brødbæk SEMCO maj 22

Direktør Iben Arvad Hansen, Work Live Stay,
Se oplæg Work Live Stay maj 22

Fondsdirektør Lars Tveen, Bitten og Mads Clausens Fond,

Afdelingsleder Michael Linnemann Pedersen,
Systemperspektiv, Energinet,
Se oplæg Energinet maj 22

VP Executive Projects, Kjeld Stærk, Danfoss A/S.

Undervejs var der drøftelser af hvordan fx den kommende energiø på Nordsøen samt test og storskala Power to X anlæg kan indgå i de sydjyske muligheder.  Også set i lyset af det nye højaktuelle fokus på Energipolitik i Europa og Danmark. Planlov, adgang til arbejdskraft, og ny brintinfrastruktur til Tyskland blev også berørt.

Se et par billeder herunder.


Deltag i Business Power 22 - en sønderjysk verdensnyhed

Mød Christian Stadil, Brian Mikkelsen, Rasmus Ankersen, Karen Frøsig og Liselotte Lyngsø.

Torsdag de den 21. april 2022 i Arena Aabenraa.

Du får deres deres aktuelle bud på hvordan I kan nytænke muligheder og udfordringer indenfor Arbejdskraft og Ledelse,

Og så kan du netværke med andre topledere fra det syd- og sønderjyske.

Læs programmet her:; https://business-power.dk/

Vel mødt.

Direktør
Claus Schmidt
UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)

 

 

 

 

 

 


URS delegation på Christiansborg

Tak for gode drøftelser om adgang til uddannelser, grøn omstilling og infrastruktur – og altid som optakt til Folketingets åbning i dag. #Folketingsmedlemmer valgt i #SydjyllandsStorkreds og #UdviklingsRådSønderjylland #Sønderjylland


Vi søger Kommunikationskonsulent

Er TV2 News og Twitter også din følgesvend til morgenkaffen? Kan du effektivt levere klare budskaber til beslutningstagere og kan du løfte vores digitale kommunikation til nye højder?

I UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) har vi sat ambitiøse mål for Sønderjyllands bidrag til FN’s Verdensmål, bæredygtig udvikling, adgang til uddannelse og arbejdskraft samt infrastruktur.

Som ny medarbejder skal du videreudvikle vores dialog med beslutningstagere. Især de sydjyske folketingsmedlemmer, relevante ordførere samt organisationer og virksomheder. Du skal identificere, analysere og påvirke rammebetingelserne så rammerne for vækst og udvikling i Sønderjylland udbygges. Dernæst skal du varetage og udbygge vores digitale kommunikation så vores budskaber, aktiviteter og resultater bliver mere synlige.

Du får ansvaret for at:

 • støtte ledelsen og sekretariatet med alle kommunikations- og Public Affairs opgaver,
 • vedligeholde og udbygge de digitale platforme,
 • udarbejde og vedligeholde en kommunikationsplan,
 • formidle foreningens mærkesager, arbejde og resultater,
 • vedligeholde og indsamle relevant statistisk materiale.

Vi forestiller os at du:

 • har en relevant uddannelse indenfor fx kommunikation, PR, journalistik, public affairs eller lignende.
 • har interesse for politik og gerne erfaring med at fremme mærkesager.
 • kan udbygge vores digitale platforme, herunder drive de daglige aktiviteter.
 • er en igangsætter med gennemslagskraft både i tale og skrift.
 • trives med at samarbejde med en bred vifte af kontakter og interessenter.

Vi tilbyder en løn der matcher dine kvalifikationer.
Vi er et sekretariat der betjener UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) udfra vores kontor i Aabenraa. Vi driver stærke partnerskaber med private og offentlige aktører og har et højt fagligt niveau.

Vil du med på holdet og arbejde for Sønderjyllands udvikling så send din ansøgning med CV senest den 10. september 2021 til mail cs@soenderjylland.dk.  Ring gerne til Direktør Claus Schmidt, mobil 29 68 50 76, hvis du har spørgsmål.


Banedanmark DSB Dobbeltspor

Gode aftaler til gavn for Sønderjylland

 

I slutningen af juni måned blev der indgået tre brede aftaler i Folketinget, der imødekommer nogle af de ønsker vi i UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) har arbejdet for:

”Infrastrukturplan 2035” der gav et dobbelt jernbanespor Tinglev-Padborg, igangsætning af Ny Midtjysk Motorvej (etape nord), en forundersøgelse Als-Fyn forbindelsen samt udbygninger på hovedvej A11.

”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” der gav en maskinmester uddannelse i Sønderborg, en ergoterapeut uddannelse i Haderslev og en mulig teknisk uddannelse i Tønder. Der er mange andre gode tiltag i den aftale der giver håb for fortsat udvikling af uddannelsesmulighederne i Sønderjylland.

"Taxameter/Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser”, der giver de sønderjyske ungdomsuddannelser udsigten til ”en markant højere aktivitetsuafhængig basisbevilling, så en mindre del af institutionernes tilskud er elevafhængigt”.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde og dialogen med sydjyske folketingspolitikere, ordførere samt sønderjyske aktører.


Nye repræsentanter fra vores medlemmer

 

Her i august byder vi velkommen til nye repræsentanter fra nogle af vores medlemmer:

 • DI Sønderjylland stiller med Adm. direktør Tommy Seeberg, Hydro Precision Tubing,
 • Det sønderjyske landbrugsråd stiller med Gårdejer Henrik Jessen, formand Landbosyd,
 • Syddansk Universitet stiller med Prorektor Sebastian Mernild

Topledermøde om fremtidens kvalificerede arbejdskraft

I maj måned blev årets andet Topledermøde afholdt i URS. Temaet var kvalificeret arbejdskraft til fremtiden og bød på indlæg fra Stina Vrang Elias, adm. direktør for Tænketanken DEA, der bl.a. talte om hvordan vi får flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

Derefter  Mette Brøndum, adm. direktør for Lindab A/S, om hvordan virksomheden bl.a. gennem egne talentprogrammer sikrer at have tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Mødet blev afholdt på Teams grundet COVID-19. Det er dog vores forhåbning at det var sidste gang, at en digital afvikling er nødvendig.


Flere uddannelser til Sønderjylland

Gode uddannelsesmuligheder i Sønderjylland er en forudsætning for, at der også i fremtiden er den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til stede i vores landsdel.

UdviklingsRåd Sønderjylland har i forbindelse med regeringens udmelding om en decentralisering af flere uddannelser og studiepladser, udarbejdet et fælles udspil for Sønderjylland. Det er vores bud på hvilke uddannelser vi har behov for og som bør placeres her.

Ønskerne er i denne uge sendt til regeringen, lokale folketingsmedlemmer og relevante ordførere. I den kommende tid kommer vi på forskellig vis til at kommunikere vores ønsker bredere ud.

Læs brevet her.


Infrastrukturplan med fokus på fremtiden

Infrastrukturplan med fokus på fremtiden

Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland
Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune, næstformand UdviklingsRåd Sønderjylland

På vegne af UdviklingsRåd Sønderjyllands infrastrukturgruppe.

God infrastruktur er afgørende for Danmarks samhandel med udlandet og erhvervslivet har behov for en hurtigt og effektiv fragt af varer ud og ind af Danmark. Infrastrukturen skal også i fremtiden give fremkommelighed for arbejdskraft, turister og grænsependlere, samtidig med at den grønne omstilling understøttes. Derfor har regeringens udspil til fremtidens infrastruktur også været ventet med stor spænding, her i Sønderjylland.

I UdviklingsRåd Sønderjylland værdsætter vi, at regeringen har afsat 800 mio. kr. til at få etableret det dobbelte jernbanespor mellem Padborg og Tinglev. Det sikrer, at der i fremtiden ikke længere vil være en sønderjysk enkeltsporet flaskehals, som det eneste sted på det europæiske TENT-jernbanenet fra Stockholm til Syditalien. Derudover er det en klog investering i grøn person- og godstransport.

De Syd- og sønderjyske folketingsmedlemmer har i årevis, på tværs af partier, arbejdet hårdt for at få prioriteret det dobbelte jernbanespor. Det er ved fælles indsats er lykkedes at få det så tydeligt på dagsordenen, at nærmest samtlige partier bakker op. Det er glædeligt og viser hvad vi kan udrette i fællesskab.

Forundersøgelsen af en kommende Als-Fyn forbindelse er ligeledes et meget positivt initiativ i infrastrukturplanen. Der er store perspektiver i at få bundet aksen Odense-Sønderborg-Flensborg-Hamborg tæt sammen.

Vi mener at regeringens udspil mangler enkelte tiltag. Etablering af første etape af Ny Midtjysk Motorvej fra Haderslev Nord til Give er desværre ikke prioriteret. Vi ser positivt på tiltagene omkring E45 ved Kolding, men for erhvervslivet og befolkningen i Jyllandskorridoren er der behov for den styrkede fremkommelighed, som en Ny Midtjysk Motorvej kan levere. Der har været argumenter om manglende samfundsmæssig økonomisk gevinst ved projektet på delstrækninger, men samlet set er det en fuldgod investering at anlægge Ny Midtjysk Motorvej.

Vi mener også, at der er behov for en afklaring af fremtidens infrastruktur langs vestkysten. Strækningen er massivt udfordret i turistsæsonen og en udbygning er også nødvendig, set i relation til de massive investeringer der ønskes igangsat ifm. fremtidens energiforsyning i Esbjerg. Der er samtidig allerede igangsat vejinvesteringer på vestkysten syd for den dansk-tyske grænse, og en genberegning af statens strategiske analyse fra 2018, vil kunne fastlægge konkrete udbygningstiltag for A11.

De to infrastrukturprojekter håber vi også bliver en del af de kommende forhandlinger.

 

Nedenstående er de Onepagers som UdviklingsRåd Sønderjylland har offentliggjort op til infrastrukturforhandlingerne.

- Etablering af dobbelt jernbanespor mellem Padborg og Tinglev på de sidste 12 km enkeltspor på det europæiske TEN-T net. Læs mere her.
- Etablering af Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev Nord. Læs mere her.
- Igangsætning af statslig forundersøgelse af en fast Als-Fyn forbindelse. Læs mere her.
- En afklaring af en vestlig parallel vejforbindelse til grænsen. For eksempel i form af en genberegning af den statslige undersøgelse fra år 2012 og 2018. Læs mere her. 

Visionsoplægget 'Porten til Europa' kan læses her.