admin

Topledermøde Haderslev - Grøn energi og omstilling

TOPLEDERMØDE – Grøn energi og omstilling
(oplæg og billeder nederst)

Syd- og Sønderjyllands stærke kompetencer indenfor energieffektivisering og produktion af vedvarende energi, går hånd i hånd med behovet for veluddannet arbejdskraft på alle niveauer. Begge dele blev italesat til Topledermøde i UdviklingsRåd Sønderjylland den 15. november på Tørning Mølle ved Haderslev.

”Et af hovedbudskaberne var, at 300 års tænkning i fossile energiformer skal omstilles til energieffektive og bæredygtige alternativer på under 25 år. Så vi har mere travlt end nogensinde” udtaler formanden for UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Jesper Arkil, Arkil Holding A/S.

Der var tre meget aktuelle oplæg på Topledermødet om finansiering, energiinfrastruktur og nye grønne brændsler. Hent dem her:

PFA Rasmus Bessing

CIP David Dupont-Mouritzen

TREFOR Charles Nielsen

Vinderne af BHJ Fondens pris 2022 blev ved samme lejlighed overrakt af formanden for BHJ Fonden, Peder Damgaard.

”Vi valgte i år at anerkende de mange, der dagligt gør en særlig indsats for elever og studerende på de sønderjyske skoler og uddannelser”, udtaler Peder Damgaard. ”Modtagerne repræsenterer på hver deres måde rigtig mange dygtige mennesker i den sønderjyske uddannelsesverden, som fortjener anerkendelse”.

BHJ Fondens Initiativpris gik i år til;

Lyreskoveskolen Padborg for en udvidet folkeskolepraktik i samarbejde med Transportcenter Padborg,

Campus Tønder, hvor Tønder Handelsskole har etableret en ny faglært turismekoordinatoruddannelse og ErhvervsakademiSydvest har etableret en ny Datamatiker uddannelse

Gråsten Landbrugsskole for deres investeringer i en moderne uddannelsesramme.

Yderligere informationer: Direktør Claus Schmidt, mobil 2968 5076.


Vil du hjælpe os med at tale Sønderjyske mærkesager på Christiansborg?

Vil du hjælpe os med at tale Sønderjyske mærkesager på Christiansborg?

Er TV2 News og Twitter også din følgesvend til morgenkaffen? Kan du effektivt levere klare budskaber til beslutningstagere både på skrift og i tale? Og kan du løfte vores digitale kommunikation til nye højder?

I UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) har vi ambitiøse strategiske mål, der skal styrke landsdelens attraktivitet og rammer for vækst og udvikling.  Og vi har opnået markante resultater de senere år.

Som ny medarbejder skal du videreudvikle vores dialog med beslutningstagere om vores mærkesager. Især til de sydjyske folketingsmedlemmer, relevante ordførere samt organisationer og virksomheder.
Du skal identificere, analysere og beskrive fælles mærkesager. Dernæst skal du varetage og styrke vores kommunikation så vores budskaber, aktiviteter og resultater bliver mere synlige.

Du får ansvaret for at:

 • udvikle og gennemføre vores kommunikations- og Public Affairs opgaver
 • dokumentere og udbygge argumenterne for vores strategier og mærkesager
 • formidle foreningens mærkesager, arbejde og resultater
 • udarbejde og vedligeholde en kommunikationsplan
 • vedligeholde og udbygge de digitale platforme

Vi forestiller os at du:

 • har en relevant uddannelse indenfor fx kommunikation, PR, journalistik, public affairs eller lignende
 • har interesse for politik og gerne erfaring med at fremme mærkesager
 • trives med at arbejde med mange forskellige dagsordner
 • kan udbygge vores digitale platforme, herunder drive de daglige aktiviteter
 • er nysgerrig og en igangsætter med gennemslagskraft både i tale og skrift
 • trives med at samarbejde, skabe og udbygge en bred vifte af relationer

Vi tilbyder en løn der matcher dine kvalifikationer – også når du udvikler dig i jobbet.

Vi er et sekretariat, der betjener UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) fra vores kontor i Aabenraa.
Vi driver stærke partnerskaber med private og offentlige aktører og har et højt fagligt niveau.

Vil du med på holdet og arbejde for fællesskabet, så send din ansøgning med CV senest den 27. november 2022 til cs@soenderjylland.dk.  Ring gerne til Direktør Claus Schmidt, mobil 29 68 50 76, hvis du har spørgsmål.

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)

Foreningen er et partnerskab, der arbejder for at gøre Sønderjylland til et endnu bedre sted at bo, arbejde, uddanne sig og drive virksomhed. Medlemmerne repræsenterer ca. 1.450 private virksomheder med ca. 33.000 ansatte, alle fire sønderjyske kommuner med ca. 226.000 indbyggere, videregående uddannelser, de fire sønderjyske erhvervsforeninger samt arbejdsmarkedets parter.

Læs mere på www.soenderjylland.dk


Topledere talte Sønderjyllands sag på Christiansborg

Det traditionsrige dialogmøde med de Sydjyske Folketingspolitikere på Christiansborg blev gennemført den 3. oktober 2022.

Det var 12. gang at Udviklingsråd Sønderjylland var til stede på Christiansborg dagen før folketingets åbning. Denne gang var emnerne de sønderjyske uddannelser, grøn energi og et tilbud om sønderjysk hjælp og engagement i forbindelse med Danmarks kommende forsvarsindsats- og forlig.

”Vi har et rigtig godt samarbejde med de Syd- og sønderjyske medlemmer af folketinget, og når vi vælger at møde dem på Christiansborg dagen før folketingets åbning, er det for at vi kan se hinanden i øjnene og have uforstyrret ørenlyd. Det gælder særligt i forhold til, hvad det er for nogle udfordringer, Sønderjylland står overfor, hvad der skal til – og hvad vi selv kan og ønsker at byde ind med – for at løse dem. Samtidig husker vi dem på de løfter, der før er givet, og som vi ønsker bliver realiseret gennem lovgivning og anlægsinvesteringer”, siger formand for Udviklingsråd Sønderjyllands forretningsudvalg, Jesper Arkil, der også er bestyrelsesformand i entreprenørvirksomheden Arkil Holding A/S i Haderslev.

Inden længe skal der forhandles forsvarsforlig, og her ønsker Sønderjylland at tilbyde samarbejde i form af flere forsvarsuddannelser, udbygninger af kaserner og flyvestation, boliger til fast personel samt en stærk placering som “Porten til Europa”, der kan understøtte NATO’s brug af Sydjylland som omdrejningspunkt for kapacitetsopbygninger.

Samtidig har de Sønderjyske borgmestre, erhvervsledere og uddannelsesinstitutioner længe presset på for bedre økonomiske vilkår og rammer til ungdomsuddannelserne. Alt det er vigtigt for landsdelens vækst og velfærd i fremtiden, fortæller borgmester i Sønderborg, Erik Lauritzen, som også er næstformand i Udviklingsråd Sønderjylland. Han håber på, at det gode samarbejde med Christiansborg kan bane vej for flere gode løsninger, som det allerede de seneste år har gjort i form af en lang række brede politiske aftaler, som styrker rammerne i Sønderjylland.

”Det gode samarbejde har resulteret i blandt andet en infrastrukturaftale med dobbelt jernbanespor, igangsætning af midtjysk motorvej samt en forundersøgelse af Als-Fyn broen. Samarbejdet har også båret frugt i form af en uddannelsesaftale med nye uddannelser som eksempelvis pædagog, datamatiker, sundhedsadministration og maskinmester såvel som opbakning til eksisterende uddannelser og et løfte om et markant højere basistilskud til ungdomsuddannelserne. Alt det har stor betydning for vores landsdel”, siger Erik Lauritzen.

Mødedeltagere:

Sydjyske Folketingspolitikere:

Christoffer Aagaard Melson (V)
Hans Chr. Schmidt (V)
Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S)
Benny Engelbrecht (S)
Lotte Rod (R)

UdviklingsRåd Sønderjylland:

Bestyrelsesformand Jesper Arkil, Arkil Holding A/S
Formand Tønder Erhvervsråd, Direktør Bo Kjelkvist, Kjelkvist A/S
Tønder Erhvervsråd, Direktør Marianne Kalb, KALB – pr & kommunikation ApS
Direktør Mogens Therkelsen, H.P. Therkelsen A/S
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Gårdejer Henrik Jessen, Det Sønderjyske Landbrugsråd, formand Landbosyd
Marita Geinitz, 3 F, Als
Borgmester Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune
Borgmester Mads Skau, Haderslev Kommune
Borgmester Jørgen Popp Petersen, Tønder Kommune
Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Rektor Henrik Larsen, ErhvervsAkademiSydvest
Kommunaldirektør Peter Karm, Haderslev Kommune
Kommunaldirektør Lars Møldrup, Tønder Kommune
Direktør Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland

 

Kontakt: Direktør Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland, mobil 29 68 50 76


Vi søger kandidater til BHJ Fondens Initiativpris 2022

KENDER DU EN PERSON, DER HAR GJORT EN SÆRLIG INDSATS FOR ELEVER OG STUDERENDE PÅ DE SØNDERJYSKE SKOLER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER?

Vi søger kandidater, der er lykkedes med at tiltrække og modtage elever/studerende og som arbejder for at sikre gennemførsel ved fx at...

 • yde en særlig motiverende, inkluderende eller kreativ undervisningsindsats
 • bygge bro til erhvervslivet for at gøre undervisningen praksisnær
 • styrke socialt sammenhold og trivsel
 • fokusere på elevers/studerendes potentiale og skabe gode relationer

Hjælp os med at finde kandidater ved at sende en begrundet indstilling til Direktør, Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland på cs@soenderjylland.dk senest d. 26. oktober 2022

BHJ Fonden uddeler i alt 75.000 kr i forbindelse med UdviklingsRåd Sønderjyllands Topledermøde i november 2022.

Download Flyer: BHJ Fondens Initiativpris 2022

BHJ Fondens Initiativpris 2021 gik til fire ekstraordinære initiativer til gavn for det sønderjyske arbejdsmarked. Formanden for BHJ Fonden, Peder Damgaard, og bestyrelsesmedlem, Maibritt Jacobsen, overrakte priserne til: V. Å. Gram, Kjelkvist A/S, Senior Erhverv Sønderjylland og Projekt Unge på Toppen. Se billede herover fra 2021.

 


Minister og erhvervsliv mødtes til topledermøde i Tønder

Onsdag den 14. september mødtes uddannelses- og forskningsminister med sønderjysk erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Her drøftede de, hvordan man sammen kan styrke adgangen til kvalificeret arbejdskraft i Sønderjylland.

(Flere billeder nederst)

Flere unge skal tilvælge Sønderjylland. Det var et af hovedpointerne, da sønderjysk erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og politikere var samlet til topledermøde i Tønder for at finde løsninger på, hvordan man kan skabe vækst og velfærd i Sønderjylland i fremtiden.

Sammen med uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen blev det drøftet, hvordan man i fællesskab kan sikre, at landsdelen tiltrækker og uddanner den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Hvordan uddannelsesinstitutionerne kan tiltrække og uddanne de unge til erhvervslivets behov og bidrage til, at virksomhederne kan indfri det udviklings- og vækstpotentiale, de har. En særdeles vigtig diskussion, mener Jesper Arkil, der er formand for Udviklingsråd Sønderjylland og bestyrelsesformand i entreprenørvirksomheden Arkil Holding A/S i Haderslev.

”Sønderjylland er en landsdel, der er tung på erhverv indenfor energiteknologi, grøn omstilling, logistik og fødevarer. Det er sektorer med enorme vækstpotentialer, der er afhængige af, at arbejdskraft har lyst til at bosætte sig her, og at vi selv uddanner en kvalificeret arbejdsstyrke. Dette er en grundforudsætning for, at virksomhederne indfrier deres potentiale og ønsker at være til stede i Sønderjylland. Det har aldrig været mere relevant end nu, så jeg er meget glad for, at vi fik taget drøftelsen, og vi har fået nogle gode bidrag til, hvordan vi kan arbejde med en løsning”, siger Jesper Arkil.

Både lokale i alle aldre og unge udenbys skal bringes i spil

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen havde forud for topledermødet indviet den nye datamatikeruddannelse i Tønder. Han lod deltagerne vide, at han arbejder for, at der kommer flere relevante uddannelser til landsdelen, men at der skal arbejdes for, at der er studerende til dem. Her var han og formand for 3F Als, Marita Geinitz, enige om, at der også skal tiltrækkes studerende blandt voksne, der ønsker at videreuddanne eller omskole sig. Og det er netop nødvendigt at tænke bredt, når vigtige sønderjyske uddannelser skal fyldes op, mener Erik Lauritzen, der er borgmester i Sønderborg Kommune og næstformand i Udviklingsråd Sønderjylland.

”Vi kan ikke tiltrække unge, som Århus og København kan, men vi har nogle dygtige engagerede mennesker hernede i alle aldre, som vi hjertens gerne vil bringe i spil til at bidrage til en kvalificeret arbejdsstyrke gennem uddannelse og eventuelt omskoling. Når det er sagt, er det også vigtigt, at vi giver de unge, der har forladt landsdelen for at uddanne sig, lyst til at vende retur – enten efter endt uddannelse eller til videreuddannelse. Derfor var det meget inspirerende for os alle at høre Ph.d. Forsker Eva Mærsk fortælle om, hvilke tiltrækningsindsatser, der virker”, fortæller Erik Lauritzen.

Ph.d.Eva Mærsk kunne fortælle deltagerne, at mens ressourcer ofte er spildt, når de bliver investeret i fastholdelse, så er de godt givet ud, hvis de bliver investeret i at holde linjen varm til de unge, mens de er under uddannelse i andre byer. Også SAAB Danmark havde gode erfaringer at dele med deltagerne. Her fortalte Martina Christensen Siemer, der er HR Manager i SAAB Danmark, at de hos SAAB sørger for at have et tæt samarbejde med uddannelserne, opbygge en relation med de studerende og give en god opstart, når de er rekrutteret. Og kommer de fra et andet område, arbejdes der for, at de kan få en mentor eller en mentorfamilie i lokalområdet, fortæller Martina Christensen Siemer.

 

Topledermødet blev afholdt på Campus Tønder den 14. september 2022

Kontakt: Direktør Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland, mobil 29 68 50 76


Sådan styrker vi Sydjyske grønne erhvervsmuligheder - læs 3 cases

Syd- og sønderjylland rummer en stærk koncentration af virksomheder indenfor Grøn Energi og Sektorkobling.

Læs her om hvordan vi i UdviklingsRåd Sønderjylland aktuelt støtter de grønne virksomheder:

https://mailchi.mp/soenderjylland/test-urs-nyt-sep-13507698

 


Nyt juni 2022 - vores mærkesager og sponsorer

Med udsigt til et snarligt folketingsvalg får du med dette nyhedsbrev en oversigt over vores aktuelle mærkesager.
Dernæst får du et indblik i hvordan vi arbejder med at styrke adgangen til arbejdskraft og en invitation til en konference den 17. august om FN's Verdensmål.
Til sidst kan du se navnene på vores sponsorer i 2022. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at komme på listen.

https://mailchi.mp/soenderjylland/test-urs-nyt-sep-13504174


Højaktuelt URS Topledermøde om Grøn Energi og Sektorkobling

Mandag den 2. maj 2022 var der URS Topledermøde i BHJ Salen i Gråsten.

Emnet var perspektiverne i at videreudvikle Syd- og Sønderjylland til et Nationalt Center for Grøn Energi og Sektorkobling.

Det handler om, at bidrage endnu mere til at nå 2030 klimamålene og de unikke muligheder som Syd – og Sønderjylland har for at blive omdrejningspunkt for den stigende elektrificering. Dels via den direkte strømproduktion fra vedvarende energi og dels den indirekte elektrificering hvor strøm via elektrolyse kan laves til mere bæredygtige brændsler til fx tung transport mm.

Dagens emne blev præsenteret af formanden for UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Adm. Direktør Jesper Arkil, Arkil Holding hvorefter der var oplæg fra:

Adm. direktør Steen Brødbæk, SEMCO Maritime A/S,
Se oplæg Steen Brødbæk SEMCO maj 22

Direktør Iben Arvad Hansen, Work Live Stay,
Se oplæg Work Live Stay maj 22

Fondsdirektør Lars Tveen, Bitten og Mads Clausens Fond,

Afdelingsleder Michael Linnemann Pedersen,
Systemperspektiv, Energinet,
Se oplæg Energinet maj 22

VP Executive Projects, Kjeld Stærk, Danfoss A/S.

Undervejs var der drøftelser af hvordan fx den kommende energiø på Nordsøen samt test og storskala Power to X anlæg kan indgå i de sydjyske muligheder.  Også set i lyset af det nye højaktuelle fokus på Energipolitik i Europa og Danmark. Planlov, adgang til arbejdskraft, og ny brintinfrastruktur til Tyskland blev også berørt.

Se et par billeder herunder.


Deltag i Business Power 22 - en sønderjysk verdensnyhed

Mød Christian Stadil, Brian Mikkelsen, Rasmus Ankersen, Karen Frøsig og Liselotte Lyngsø.

Torsdag de den 21. april 2022 i Arena Aabenraa.

Du får deres deres aktuelle bud på hvordan I kan nytænke muligheder og udfordringer indenfor Arbejdskraft og Ledelse,

Og så kan du netværke med andre topledere fra det syd- og sønderjyske.

Læs programmet her:; https://business-power.dk/

Vel mødt.

Direktør
Claus Schmidt
UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)

 

 

 

 

 

 


Pressemeddelelse: Ny formand og næstformand i UdviklingsRåd Sønderjylland

Jesper Arkil, Adm. Direktør for Arkil Holding A/S, blev på URS’ generalforsamling den 22. februar 2022 valgt som ny formand, og Erik Lauritzen, Borgmester i Sønderborg, blev valgt som ny næstformand for foreningen UdviklingsRåd Sønderjylland (URS).

”Udviklingsråd Sønderjylland har gode og meningsfyldte mærkesager, som fortjener behørig opmærksomhed og opbakning. Det omfatter såvel lokal uddannelse, beskæftigelse og produktion som den grønne omstilling og fremtidig infrastruktur. I en tid, hvor meget er i forandring, er der et stort behov for at fremme samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunerne, koncentrere indsatsen og derved gøre en indsats for at rykke Sønderjylland længere frem på den landspolitiske dagsorden. Det skal være til gavn for vores egn, og det er jeg glad for, sammen med de sønderjyske borgmestre og andre gode kræfter i URS, at få lov til at sætte mit præg på.”, siger Adm. Direktør Jesper Arkil, Arkil Holding A/S.

Der har også været et grundlæggende ønske om at sikre rotation på formandsposten i URS, samt en bred geografisk repræsentation for at understøtte det fælles ønske om et styrket sønderjysk samarbejde. Som en konsekvens heraf, træder Direktør for Naturmælk, Leif Friis Jørgensen tilbage som formand for URS.

”Jeg har været utrolig glad for at være formand for UdviklingsRåd Sønderjylland og jeg ser med stolthed tilbage på en lang række vigtige resultater, som har været med til styrke Sønderjylland og spille landsdelen på banen i nationale sammenhænge”, siger afgående formand, Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk.

På generalforsamlingen blev Adm. Direktør Tommy Seeberg, Hydro Precision Tubing Europe og Borgmester Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune begge valgt ind i foreningens forretningsudvalg.

Yderligere oplysninger:

Formand, Adm. Direktør Jesper Arkil, Arkil Holding A/S, mobil 20 66 93 08
Næstformand, Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune, mobil 27 90 02 06
Direktør Claus Schmidt, UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), mobil 29 68 50 76

www.soenderjylland.dk